GESCHIEDENIS

Energy Assistance (EA) is opgericht eerst in België in 2001 door medewerkers van Tractebel, Electrabel en Fabricom. EA verzamelt tegenwoordig actieve en gepensioneerde vrijwilligers van de bedrijfstak energie van de Groep ENGIE en van de Belgische netbeheerders. EA France werd opgericht in 2005. EA Italia en EA Monaco in 2011.

DOEL

De verenigingen hebben als doel, de competenties en knowhow van haar leden, ondersteund door technische middelen, ten dienste te stellen van humanitaire projecten op alle continenten voor bevolkingsgroepen die geen toegang hebben tot de essentiële energievoorzieningen.

VOORKEURDOMEINEN

Gezondheid, opleiding, economische ontwikkeling, …

COMPETENTIEKETEN

Studies, uitrustingsvoorziening, logistiek, installatie, opleiding …

TYPISCHE PROJECTEN

  • Gedecentraliseerde elektriciteitsproduktie (hoofdzakelijk uit hernieuwbare energiebronnen)
  • Aansluiting op het net van geïsoleerde gemeenschappen
  • Herstelling van elektrische installaties
  • Enz…