E.A. werd door de vzw Malem-Auder gevraagd om elektriciteit te leveren door middel van zonnepanelen aan een nieuwe kraamafdeling naast het gezondheidscentrum in Hoder, in de Keffrine regio, Senegal.

De context voor deze missie was zeer bijzonder vanwege het type constructie van deze gebouwen in Nubische gewelven, d.w.z. alleen gebouwd met leemstenen en zonder cement. Deze techniek is zeer duurzaam, maar laat geen enkele bevestiging aan de muur toe.  Om dit probleem op te lossen, hebben we de gok genomen om het voorbereidende werk toe te vertrouwen aan een lokale elektricien, vòòr onze aankomst. Zo kon hij tijdens de bouw van de kraamafdeling de kabelgoten inbedden. Bij onze aankomst hebben we kunnen zien dat hij de adviezen en procedures die hij vanuit België had gestuurd, perfect had gerespecteerd.

Het belangrijke werk van het plaatsen van de panelen, kabels, omvormers, accu’s, enz. en de aansluitingsproeven vonden plaats onder een enorme hitte (van 42° tot 45°) met slechts een beetje uitstel ’s nachts als de temperatuur “daalt” tot 35°.  We zijn dan blij dat we in goede fysieke conditie zijn en we herinneren ons hoe goed het vaak is onder onze Belgische hemel ;-).

Tijdens deze missie hebben we ook de verlichting en stopcontacten in het gezondheidscentrum vervangen. Het overdekte terras, dat als wachtkamer wordt gebruikt, werd ook uitgerust met LED-buisverlichting.

Na een paar dagen in deze hitte was het in de schemering dat we de installatie in gebruik konden nemen. Wat een vreugde en voldoening om alle glimlachen en blikken te zien die de verschillende kamers van de gebouwen achter elkaar oplichten, evenals de grote binnenplaats. En na een paar seconden werden alle stopcontacten gekraakt om de telefoons op te laden: we wisten dus dat ze ook perfect werkten!

Vanuit deze missie zullen we ongetwijfeld de herinnering aan de overweldigende hitte van de omgeving bewaren, maar vooral de warmte van het onthaal van de Senegalese vertegenwoordigers van de vereniging Malem-Auder en het personeel van de naburige basisschool, afhankelijk van de vereniging.

Freddy A. en Marcel B.

Read More

Energy Assistance neemt sinds enkele maanden deel aan het renovatieproject van het ziekenhuis van Panzi, Bukavu, Congo. In samenwerking met dokter Mukwege en professor Cadière en met steun van de Stichting ENGIE bereiden onze vrijwilligers de elektrificatie voor van het Dorcas-huis, waar de vrouwen na reparatie wonen om weer enige autonomie te krijgen.

Lees er meer over in het artikel Paris-Match hieronder :

Read More

Het duurde niet minder dan 8 uur per vliegtuig naar Conakry en bijna 2 dagen onderweg, niet altijd in goede staat, voor Olivier, Stephan, Christophe en Sylvia om in Haute-Guinea, in de Kankan regio, aan te komen voor deze missie in 3 delen.

Eerste fase: Balandougou, in de prefectuur van Mandiana, op enkele kilometers van de Malinese grens. Na verschillende culturele uitwisselingen had Balandougou, het geboortedorp van de beroemde percussionist Mamady Keita, een donatie van de gezondheidspost ontvangen van de inwoners van het eiland Mishima, Japan.  Om de zorgomstandigheden tijdens de nacht en het gebruik van verschillende apparaten voor het laboratorium te verbeteren en om de installatie van een koelkast, voor het bewaren van de vaccins, mogelijk te maken, werd deze door onze vrijwilligers uitgerust met een PV-installatie van 3000 WC. De dorpsschool is ook uitgerust met een 1200 Wp PV-installatie, waardoor de organisatie van de avondklassen mogelijk is.

Het hele dorp Oudoumakoro verwelkomde onze vrijwilligers voor de tweede fase van hun missie, met gastvrije toespraken, dansen en traditionele muziek.

In minder dan 3 dagen tijd werden de school en de gezondheidspost uitgerust met een PV-installatie van 1200 Wp elk, evenals een koelkast in de gezondheidspost, en een zonnepakket in het huis van dokter Sidibe, die bezoekende artsen zal kunnen ontvangen.

En dezelfde avond van de installatie werden er al revisiecursussen georganiseerd in de school !!!

In Kankan was de derde stap het uitrusten van de gynaecologische kliniek Fondation Sidibé met een 4500 Wp PV-installatie. Hierdoor kan de kliniek patiënten ontvangen, ultrasound scans en operaties uitvoeren, onafhankelijk van het netwerk, onder voorbehoud van talrijke belastingsverliezen en vaak alleen beschikbaar tussen 19.00 en 23.00 uur.

Dank aan Olivier D., Stephan D., Christophe L., Sylvia B., ter plaatse geholpen door Dramane K. en Abdoulaye K. voor deze 5 prestaties in recordtijd, voor hun beschikbaarheid, hun inzet en hun onfeilbare gevoel voor humor en aan Roland R., Christophe L. en Sylvia B. voor alle voorbereidingen stroomopwaarts. 😁

Hereunder enkele beelden die tijdens de missie zijn gemaakt

Read More

Energy Assistance heeft met de hulp van een van haar begunstigden een eerste partnerschap opgezet om de vluchten van haar vrijwilligers te compenseren in termen van CO2.

Daartoe heeft Energy Assistance een eerste partnerschap ontwikkeld met een van haar begunstigden in Benin, zodat de bijdrage van de begunstigden aan de projecten in het kader van een participatieve economy-formule wordt geleverd.  De begunstigden hebben zich ertoe verbonden om 3,6 hectare mangroven te herplanten om een koolstofput te creëren en de biodiversiteit in de regio te beschermen.

Mangroves zijn een van de meest productieve ecosystemen op onze planeet in termen van biomassa en kunnen tot 100 kg (gemiddeld 40 kg) koolstof per m² opslaan. Deze opslag bevindt zich deels in het hout van de bomen, dat een dicht hout is, maar voornamelijk in het strooisel. Mangroven hebben ook een essentiële rol op het vlak van biodiversiteit omdat het vooral daar is dat een groot deel van de mariene en brakwatersoorten zich voortplanten en de basis vormen van de voedselketen. Ook moet worden opgemerkt dat mangroven het meest effectieve natuurlijke kustbeschermingssysteem zijn. Met het oog op de opwarming van de aarde en de klimaatrisico’s mag dit niet uit het oog worden verloren.

Met 3,6 hectare compenseert EA ongeveer 1.500 ton of 30 vluchten per jaar over 20 jaar (een vlucht naar Benin is ongeveer 2,2 ton CO2 per passagier (rekening houdend met de stralingsforcering). Andere projecten zijn in studie en binnenkort zullen we onze leden kunnen aanbieden om hun privévluchten te compenseren om onze begunstigden te helpen een participatieve economie te ontwikkelen en zo op lange termijn genoeg te genereren om de faciliteiten die EA met de steun van haar verschillende donoren, waaronder ENGIE, aanbiedt, in stand te houden.

Read More

Er is een missie van EA aan de gang om het nieuwe landelijke bevallingsziekenhuis van Hodar in Senegal te elektrificeren. Het bevallingsziekenhuis is gebouwd volgens de “Nubische kluis”-bouwtechniek (Projecten van Malem-Auder vzw). Hier is een video (in frans) over de bouw van de bevallingsziekenhuis, en binnenkort enkele foto’s van ons elektrificatieproject.

Read More

Voor deze nieuwe missie zijn onze vrijwilligers, José B. Dominique T en Henri M. eerst naar Kilengi, een dorp met 1050 inwoners gereisd. In juni 2017, voorzag José B., vergezeld door twee andere vrijwilligers, Olivier D.R. en Patrick D., de 3 gebouwen in het Kilengi hospital van zonne-energie. Wegens gebrek aan juiste informatie kon de installatie van de zonnepomp niet worden voltooid.

Dit wordt deze keer wel gedaan en dat tot grote vreugde van de lokale bevolking! Schoolkinderen in het dorp maakten ook van de gelegenheid gebruik om uitleg te krijgen over deze actie:

Er wacht onze vrijwilligers nog en lange moeilijke op een met putten bezaaide weg. Het kostte hen bijna 9 uur om de laatste 35 km af te leggen!

Gezien het ziekenhuis leed aan veel stroomuitval door de SNEL (National Electricity Company), bestond de missie om een ​​fotovoltaïsche installatie uit te voeren die voorziet in noodsituaties. Omdat het netwerk uit vier fasen bestond en de mogelijkheid voor zonne-energie uit één fase bestond, moesten er keuzes worden gemaakt! Henri stelde voor een fase voor noodgevallen te reserveren. Ze moesten “alleen maar” de prioriteiten bepalen en dan deze op het fotovoltaïsche systeem aansluiten. Maar het was niet zo eenvoudig omdat de bestaande installatie ingebouwd was en gerealiseerd was met slechts één kabelkleur!

Een paar acties moesten nog gedaan worden : de zonnepanelen op het dak bevestigen, de kabels naar de technische ruimte laten zakken, de aardkabels installeren, alles op de omvormer en de regelaar aansluiten en de installatie op de batterijen aansluiten.
Het lokaal personeel werd ook getraind in het gebruik van deze nieuwe installatie !

Na deze drukke missie hadden onze drie vrijwilligers nog steeds de mogelijkheid om de bijgebouwen van de suikerfabriek en de steenfabriek te bezoeken, waar stenen met suikerrietresidu gemaakt zijn !

Met dank aan José B., Dominique T. en Henri M. voor hun toewijding en deze prachtige prestatie.

  
  
   

Read More

De vzw Malem-Auder, geboren uit de ontmoeting tussen professoren uit Oudergem (België) en Malem (Senegal), steunt verschillende lokale projecten, waaronder een gierstmolen, die in 2013 door EA geëlektrificeerd werd.
Tijdens haar verblijf in Senegal heeft onze vrijwilligster Sylvia B. hen ontmoet in het kader van een toekomstig project om de nieuwe kraamafdeling en gezondheidspost van elektriciteit te voorzien.
Een goede manier om duurzame verbanden te leggen en de duurzaamheid van projecten te waarborgen.

Read More

 

 

Tijdens haar verblijf in Senegal ontmoette onze vrijwilligster Sylvia B. de voorzitter van de School Groep “Les Cajoutiers”, die in 2015  met een fotovoltaïsche installatie van Energy Assistance (Freddy A. en zijn team) met de hulp van de ENGIE Stichting werd uitgerust.
De installatie werkt nog steeds perfect en leidde tot een aanzienlijke verbetering van de werking van deze school, die meer dan 500 leerlingen in 12 basis- en 3 kleuterklassen ontvangt.
Deze school is ook de enige in Senegal die een vijftigtal dove kinderen in 6 klassen ontvangt en een klas voor kinderen met het Down syndroom. Laten we voor nul CO2 gaan.

Read More

      

Het is in Yangon, een stad die bruist van het leven maar ook van de armoede, dat we op zondag 23 juni aankomen bij een temperatuur van 35°C, 85% vochtigheid.

Het doel is 8 fotovoltaïsche panelen van 236 Wp, een 3 kVA lader/ontvochtiger en 24 batterijen te installeren om een weeshuis voor 32 kinderen te helpen verlichten bij frequente stroomuitval.

Op de dag van onze aankomst bezoeken we het weeshuis en we realiseren ons dat de situatie complexer is dan aangekondigd: 3 gebouwen waarvan de elektrische verbindingen met elkaar verbonden zijn zonder enige logica, geen kleurcodes, geen mogelijkheid om de verlichting te isoleren, geen ladder om toegang te krijgen tot het dak, dakbedekking gemaakt van roestige golfplaten en dunner dan een sigarettenblad……

Gelukkig zit deze stad van 4,1 miljoen inwoners vol met winkels en we vinden een ladder en diverse accessoires voor onze missie.

s Nachts hebben we een duidelijk plan om de bewoners zo goed mogelijk van dienst te zijn: we leveren noodstroom aan een gebouw met een slaapzaal voor jongens en een klein appartement van de beheerder van het weeshuis, en we voorzien de verlichting in de huiswerkkamer in een ander gebouw van stroom.  We zijn van plan om de verlichting in de jongensslaapzaal volledig op te knappen en twee plafondventilatoren in de keuken te installeren.

Vijf dagen later was alles opgezet en operationeel met kinderen die blij waren dat ze ’s avonds, na weer een stroomstoring op het netwerk, konden studeren als het overal anders donker was.

Read More

Energy Assistance vzw verbindt er zich toe volgende overeenkomst aan te gaan met ENGIE Stichting en Dr. Denis Mukwege, Nobelprijswinnaar voor de vrede 2018 om vrouwen overlevenden van seksueel geweld the helpen door het herontwerp van de elektrische installatie en de installatie van een zonnepanelen voeden in Panzi hospital. De overeenkomst werd ondertekend op 27 maart tijdens de Conferentie « Stand Speak Rise up !», een internationaal forum gewijd aan de strijd tegen seksueel geweld in kwetsbare gebieden georganiseerd op initiatief van het Groot Hertogin van Luxemburg waarmee de ENGIE Stichting partner is.

Gynaecoloog Denis Mukwege wordt in Bukavu hoofdstad van Zuid-Kivu en de Democratische Republiek Congo (DRC) beschouwd als een held.  Sedert 20 jaar vecht, de laatste Nobelprijs winnaar voor de vrede tegen een enorme plaag namelijk verkrachting gebruikt als oorlogswapen door gewapende groepen in hun strijd om de controle over de kostbare mineralen die ontgonnen worden in deze streek. Hij die als “vrouwenhersteller”  wordt herkend heeft meer dan 50 000 vrouwelijke slachtoffers van seksueel geweld behandeld in het door hem opgerichte Ziekenhuis in Panzi sinds 1999. Deze slachtoffers werden in zijn hospitaal behandeld met gebruikmaking van nieuwe medische technieken  en kunnen er eveneens genieten van pyschologische en juridische begeleiding.

Omdat de oorzaak van vrouwen en de gezondheid centraal staan in onze verplichting, heeft Energy Assistance met de financiële hulp van de ENGIE Stichting besloten zijn steun aan Denis Mukwege te verlenen. Deze samenwerkingsovereenkomst voorziet in het vernieuwen en beter beveiligen van de bestaande elektrische installaties en de implementatie van een nieuwe elektrische installatie met zonnepanelen op het referentie ziekenhuis, met als uiteindelijk doel een aanzienlijk beter functionerende installatie op economisch en ecologisch vlak van  het Panzi Ziekenhuis.  Een eerste verkenningsmissie hiertoe vond plaats in 2018.

Read More