Afgelopen september en oktober werd, met behulp van Energy Assistance, de installatie van elektriciteit in verschillende sociale gebouwen (voornamelijk hospitalen en scholen) in de agglomeratie Mutwanga verwezenlijkt.  De agglomeratie Mutwanga, bevindt zich in Noord Kivu, in het hartje van het Nationale Park van Virunga.

De aanvrager, de “Virunga Foundation”, is sterk betrokken bij het parkbeheer door o.a. het inzetten van parkwachters – wiens veiligheid zij garanderen – bij het bestrijden van (wild)stropen en ontbossing.
Met dank aan EA vrijwilliger, werden de elektrische installatie voor het ziekenhuis en 4 scholen in detail uitgewerkt en omschreven. Eens het materiaal besteld, werd het via Oeganda naar Kivu verscheept.

Door de instabiele veiligheidssituatie in de agglomeratie, hebben de technische teams van de Virunga Foundation zelf de installatie moeten uitvoeren. Onze vrijwilliger stond met hen in contact en heeft hen vanop afstand ondersteund om tot het gewenste resultaat te komen, tot grote voldoening van de begunstigden en de lokale bevolking.
De installatie ter plekke werd midden oktober 2015 volledig afgerond.

Vrijwilliger : Jacques Tilquin (ENGIE Cofely)
Projectleider : José Jacquemart (ENGIE Tractebel)

Read More

Last September and October, electricity was installed in various social buildings (mainly hospitals and schools) in the Mutwanga urban area, situated in Northern Kivu, in the heart of the Virunga National Park.  The installation was realised with the help of Energy Assistance.
The requestor, the “Virunga Foundation”, is strongly involved in the Park management by means of securing the safety of the Park Rangers who fight poaching and deforestation.

Thanks to EA volunteer, the electric installation for the hospital and 4 schools was designed and described in detail. Once the material had been ordered, it was shipped out to Kivu via the Republic of Uganda.
Due to the unstable situation in the Mutwanga area, the technical teams of the Virunga Foundation had to rely upon their own resources to undertake the installation. Luckily they had the support of our volunteer, who was in regular contact with them, and coached them to accomplish their mission successfully.  This to great satisfaction of the beneficiaries and the local population.

Volunteer :Jacques Tilquin (ENGIE Cofely)
Project Leader : José Jacquemart (ENGIE Tractebel)

 

Read More

En septembre et octobre dernier, avec le soutien d’Energy Assistance ont été réalisées les installations électriques intérieures dans les infrastructures sociales (principalement l’hôpital et les écoles) de l’agglomération de Mutwanga située au Nord Kivu, au sein du Parc National des Virunga. Le demandeur, la Virunga Foundation, aide à la gestion du Parc, à la sécurisation de l’action des gardiens et à la lutte contre braconnage et déforestation.

Grâce à un volontaire d’Energy Assistance, les installations électriques pour l’hôpital et 4 écoles, ont été dimensionnées et définies de façon détaillée. Une fois commandé, le matériel a été expédié vers le Kivu via l’Uganda.

A cause de la situation sécuritaire instable, les équipes techniques du demandeur ont finalement dû réaliser elles-mêmes les montages électriques. Sur base des contacts avec les techniciens locaux, notre volontaire a pu les coacher ceux-ci pour un résultat donnant pleine satisfaction au bénéficiaire et à la population locale.
Les montages ont été terminés sur site la mi-octobre 2015.

Volontaire : Jacques Tilquin (ENGIE Cofely)
Responsable du projet : José Jacquemart (ENGIE Tractebel)

 

Read More