Deze 8e maart is een gelegenheid om alle vrouwen te eren en opnieuw te bevestigen dat vrouwen recht hebben op kwaliteitszorg, dat zij kunnen bevallen in uitgeruste en verlichte kraamafdelingen en gezondheidsposten en dat alle vrouwen (jong en oud) onderwijs kunnen volgen in verlichte scholen en toegang hebben tot het internet.

Energy Assistance is er trots op aan deze doelstellingen te kunnen meewerken dankzij de inzet van onze vrijwilligers (vrouwen en mannen).

Wij maken van deze gelegenheid gebruik om iedereen te bedanken die bijdraagt tot het leven van EA en moedigen alle anderen aan zich bij ons aan te sluiten, hetzij voor opleiding, communicatie, als vrijwilliger in het veld of gewoon als (volwaardig) lid.

Read More