Claude G., een van onze oudste vrijwilligers, opent zijn herinneringsdoos voor ons!

Tien jaar geleden heeft E.A., in samenwerking met SNEL Dept ER, een van zijn belangrijkste projecten uitgevoerd, belangrijk qua budget, maar ook tijd : het duurde niet minder dan 7 jaar en 3 missies om het te voltooien.

Dankzij de inspanningen van Claude G. en Raphaël M. en van Dominique K., Marcel B., Maxime P. die hen op hun missie vergezelden, zag het dorp Kapolowe, met zijn referentieziekenhuis, zijn schoolcentrum en internaat voor meisjes, zijn lager en middelbaar onderwijscentrum voor jongens, zijn vissersdorp, zijn bevolking (20.000 inwoners) op 25/11/2011 het “nacht licht”!

   

.   

Read More

Tijdens de lange pandemische periode werd een nieuw project ontwikkeld in Kolwezi, DRC, voor de uitrusting van 3 gemeenschapsgebouwen : een kraamkliniek, een weeshuis en een school.

.  

De kraamkliniek werd uitgerust met panelen van 3,3kWp, een omvormer/lader van 5kVA en een set batterijen van 520A/h, om de verlichting, de echograaf en enkele andere apparaten te beveiligen. Hierdoor kunnen de patiënten dag en nacht betere zorg ontvangen.

Bovendien werden het weeshuis en de school ook uitgerust met panelen van 3,9 kWp, een omvormer van 5kVA en een set batterijen van 1000 A/h, die de verlichting van het weeshuis en de computerklas van de school van stroom zullen voorzien.

Dit project is tot stand gekomen dankzij een grote samenwerking: het vervoer van het materiaal werd verzorgd door de Belgische partner Philantros, die ook de initiatiefnemer was van de aanvraag tot tussenkomst. Het werk werd uitgevoerd door de lokale partner, Jean Ilunga Asomwé, hoofd van de vereniging die het project leidt. Bovendien heeft onze vrijwillige projectleider Jacques H. de werkzaamheden op afstand via WhatsApp begeleid, overeenkomstig de doelstelling van E.A. om de knowhow van haar leden door te geven.

Dankzij de technische vaardigheden van de heer Ilunga kon de inbedrijfstelling met succes worden voltooid. Begin 2022 zal een controlemissie worden georganiseerd.

  .

Read More

Het medisch centrum “La Source” in Sokodé, gelegen in het centrum van Togo, op bijna 350 km van Lomé, heeft beroep gedaan op Energy Assistance om zijn elektrische installatie te beveiligen. Deze regio van Togo wordt bevoorraad vanuit Ghana, maar heeft te kampen met talrijke stroomonderbrekingen.

Dit medisch centrum omvat ook een kraamafdeling, een analyselaboratorium, een radiologiekamer, een operatiekamer, pediatrische en cardiologische consultaties en ontvangt ongeveer 100 patiënten per dag. Het lijdt geen twijfel dat stabiliteit en continuïteit van de energie belangrijk zijn om de verschillende diensten te waarborgen.

Het voorbereidende bezoek in 2018 was essentieel voor de voorbereiding van de missie en maakte het mogelijk de apparatuur op een bijna optimale manier te dimensioneren.

Een cofinanciering van bijna 2/3 van het project door de begunstigden, gesteund door artsen uit de Ardennen die het ziekenhuis regelmatig bezoeken, maakte het project van installatie van zonnepanelen en een no-break oplossing mogelijk.

. .             

Bijna twee jaar uitgesteld door de gezondheidscrisis van covid-19, kon de missie eindelijk plaatsvinden in de eerste helft van november 2021, met onze medevrijwilligers Benoît R., Christoph H. en een nieuwkomer, Fabrice N.

Het ziekenhuis werd uitgerust met 30 panelen die 9 kilowattpiek leveren, 24 batterijen met hoge capaciteit en 2 omvormers van elk 5 kW, die de verschillende energiebronnen beheren: zonne-energie, batterijen en Compagnie Energie Electrique du Togo.

     

Afgezien van de talrijke PCR-tests die moesten ondergaan worden en enkele ontbrekende bliksemafleiders, is de missie zeer goed verlopen, dankzij de kostbare hulp, zowel van het kaderpersoneel van het centrum als van de plaatselijke arbeiders die aan de verschillende werkzaamheden hebben deelgenomen !

      

De werkzaamheden waren vaak een gelegenheid om de plaatselijke personneel op te leiden in nieuwe technieken voor het toekomstige onderhoud van de installaties, die zij ook voor hun eigen toekomst zullen kunnen gebruiken

Dank aan onze vrijwilligers voor deze geweldige missie, gerealiseerd begin november 2021 !

   

Read More

Na vele maanden wachten als gevolg van de Covid-19 pandemie, werd het noodzakelijk deze 6 projecten uit te voeren in Casamance, Senegal, om de lokale bevolking te steunen. Het merendeel van de projecten had namelijk betrekking op de levering van elektriciteit aan gezondheidscentra.

In Adéane, een stad met 9.000 inwoners in de buurt van Ziguinchor, voedt de installatie van 5625 Wh met 15 PV’s van 375 Wp nu de gezondheidspost, maar ook de receptie, de apotheek, het laboratorium en de woning voor het dienstdoende personeel, en levert zij de elektriciteit die nodig is voor de verlichting, alsmede enkele medische apparaten en een koelkast voor de opslag van vaccins en geneesmiddelen.

  

In de buurdorpen Tambacoumba en Banghagha werden de twee dispensaria uitgerust met fotovoltaïsche installaties van respectievelijk 2250 Wh met 6 PV van 375 Wp en 3750 Wh met 10 PV van 375 Wp om de plaatselijke verzorging van patiënten dag en nacht te waarborgen.

Groupe Média Sud en Freddy A. leggen alles in deze report uit :

 

Aan de andere kant van de Casamance-rivier, in Bloc Sefa, op 15 km van Sedhiou, wordt de gezondheidspost ook voorzien van een fotovoltaïsche installatie van 3240 Wh, met 12 PV’s van 270 Wp teruggewonnen. De lagere school en de middelbare school beschikken ook over fotovoltaïsche installaties van respectievelijk 2720 Wh met 8 nieuwe PV’s van 340 Wh en 4080 Wp met 12 PV’s van 340 Wp, waardoor het mogelijk wordt om ’s avonds bijlessen te organiseren.

In deze twee scholen zijn de waterputten ook uitgerust met pompen op zonne-energie, elk aangedreven door 4 PV’s van 260 Wp, waardoor niet alleen de basishygiëne kan worden gewaarborgd maar ook de groentetuinen rond deze gebouwen kunnen worden hersteld.

Al het materiaal voor zonne-energie en elektriciteit is aangekocht bij plaatselijke bedrijven en deze 6 projecten zijn uitgevoerd door plaatselijke bedrijven: ARESS, voor het gedeelte zonne-energie en Mané & Frères voor de elektrische installatie in Adéane en buurdorpen, en in Bloc Sefa: Synergie Plus en de ijzerwarenwinkel NQE in Ziguinchor.

Deze verschillende werkkampen werden op afstand en bijna live, via video en foto’s, begeleid door onze vrijwillige projectleider Freddy A. (Met dank aan Whatsapp en Gmail). Trouw aan zijn doelstellingen blijft Energy Assistance de know-how van zijn leden doorgeven.

Begin oktober zijn onze twee vrijwilligers Freddy A. en Marcel B. voor een korte missie naar Casamance gegaan om de installaties te controleren en in gebruik te nemen, waar ze hartelijk werden ontvangen door de plaatselijke bevolking.

Tot slot kunnen we onszelf alleen maar feliciteren met deze eerste post-pandemie missie! Dank aan ARESS, Mané & Frères, Synergie plus en NQE voor hun ernst en deze mooie samenwerking en dank aan onze vrijwilligers voor hun niet aflatende inzet!

.

.

Read More