Energy Assistance heeft met de hulp van een van haar begunstigden een eerste partnerschap opgezet om de vluchten van haar vrijwilligers te compenseren in termen van CO2.

Daartoe heeft Energy Assistance een eerste partnerschap ontwikkeld met een van haar begunstigden in Benin, zodat de bijdrage van de begunstigden aan de projecten in het kader van een participatieve economy-formule wordt geleverd.  De begunstigden hebben zich ertoe verbonden om 3,6 hectare mangroven te herplanten om een koolstofput te creëren en de biodiversiteit in de regio te beschermen.

Mangroves zijn een van de meest productieve ecosystemen op onze planeet in termen van biomassa en kunnen tot 100 kg (gemiddeld 40 kg) koolstof per m² opslaan. Deze opslag bevindt zich deels in het hout van de bomen, dat een dicht hout is, maar voornamelijk in het strooisel. Mangroven hebben ook een essentiële rol op het vlak van biodiversiteit omdat het vooral daar is dat een groot deel van de mariene en brakwatersoorten zich voortplanten en de basis vormen van de voedselketen. Ook moet worden opgemerkt dat mangroven het meest effectieve natuurlijke kustbeschermingssysteem zijn. Met het oog op de opwarming van de aarde en de klimaatrisico’s mag dit niet uit het oog worden verloren.

Met 3,6 hectare compenseert EA ongeveer 1.500 ton of 30 vluchten per jaar over 20 jaar (een vlucht naar Benin is ongeveer 2,2 ton CO2 per passagier (rekening houdend met de stralingsforcering). Andere projecten zijn in studie en binnenkort zullen we onze leden kunnen aanbieden om hun privévluchten te compenseren om onze begunstigden te helpen een participatieve economie te ontwikkelen en zo op lange termijn genoeg te genereren om de faciliteiten die EA met de steun van haar verschillende donoren, waaronder ENGIE, aanbiedt, in stand te houden.

Read More

Deze nieuwe missie in Benin vond plaats in de provincie Zou, aan de rand van de stad Bohicon, tweede grootste stad van het land, op 120 km ten noorden van Cotonou.

Op vraag van het stadhuis van Bohicon, werden 3 locaties met elektrische installaties en fotovoltaïsche panelen uitgerust:
– twee gebouwen met klassen voor de 6 leerjaren van de openbare basisschool,
– een groot gebouw gebruikt als gemeenschapshuis en jeugdcentrum
– een nieuw gebouw gebruikt als slaapzaal voor studenten in de agronomie en de moestuinbouw.

Tijdens hun verblijf werden de 5 vrijwilligers van EA uitstekend ondersteund en gemotoriseerd door de lokale autoriteiten en konden ze dus al hun energie aan de realisatie van de projecten besteden.

Niets dan vreugde en blije emoties toen de schoolkinderen de verlichting in hun klas te ontdekten. Vooral in Lokozoum waren er veel vreugdekrete toen de lichten aan gingen! Kippevel momenten !!!

Het is bij de laatste aanpassing van de de laatste aanpassing van de buiten schijnwerpers op elk van de drie locaties toen ze de vreugde op de gezichten en de weerspiegeling van de lichten in hun ogen zagen dat onze vrijwilligers de enorme waarde van hun werk beseffen.

Een uitstekend menselijk avontuur voor dit EA-team samengesteld uit Patrick D., Djuneyt C., Serge G., Juanito F. en de projectmanager Freddy A.

  

   

Read More