Zoals vermeld in het vorige nieuws (meeting with Dr Mukwege), is EA verantwoordelijk voor de energie-uitrusting van de nieuwe operatiezaal van het Panzi-ziekenhuis. Voor de realisatie en de installatie ter plaatse werkt EA samen met de Congolese onderneming GoShop, die vervolgens een dienst na verkoop zal verlenen. Het werk wordt op afstand begeleid door Luc H.

          .   
Bloc opératoire de l’hôpital de Panzi

Aangezien de zonne-installatie reeds goed op weg was, werd besloten een verificatiemissie uit te voeren van de reeds in het gebouw uitgevoerde installaties om na te gaan of de ontwerpplannen waren gevolgd en om eventuele wijzigingen vast te stellen die nodig zouden zijn om het welslagen van de installatie te garanderen.

Na een reis van een dag en een nacht naar Kamembe, via Kigali, en vervolgens ongeveer een uur rijden naar Bukavu, aan de andere kant van de grens, werden onze twee vrijwilligers, Dominique T. en José J., hartelijk verwelkomd in Panzi door Ghislain Baholere (de plaatsvervanger van Dr. Mukwege – coördinator van de internationale betrekkingen). Zij hadden de gelegenheid te spreken met Dr. Mukwege zelf en vervolgens met professor Guy-Bernard Cadière.

      

Vóór het begin van de missie waren reeds verscheidene problemen aan het licht gekomen, waaronder een slechte keuze van de elektriciteitskabels voor de kabels die in de muren moesten worden ingebouwd, alsook de slechte plaatsing van de zonnepanelen op het dak, waardoor het regenwater niet via de goten kon wegvloeien.

Door de verschillende bezoeken ter plaatse, konden onze vrijwilligers een inventaris maken van de reeds uitgeruste lokalen en degene van die nog moesten worden uitgerust. Deze bezoeken brachten ook enkele andere problemen aan het licht, zoals het gebrek aan ventilatie in de batterijen en enkele ontbrekende of slecht geplaatste stopcontacten.

Een hevige storm stelde ons in staat de waterstroom op de panelen in het echt te onderzoeken, maar bracht helaas ook een waterlek aan het licht in een toekomstige operatiekamer, alsook in een gang onder de nok van het dak.

Diverse metingen op verschillende tijdstippen van de dag en in verschillende zonlichtomstandigheden bevestigden onder meer dat de autoclaven mogelijk niet door de zonne-installatie kunnen worden ondersteund en dat de aarding van de operatieblock moet worden verbeterd.

De verschillende oplossingen en besluiten met betrekking tot de verschillende aandachtspunten werden uiteraard genomen tijdens de vergadering ter afsluiting van de missie.

     

     

     *   *   *

Tijdens deze missie hebben onze vrijwilligers ook de gelegenheid gehad het Dorcas Huis te bezoeken, een doorgangscentrum dat de in Panzi geopereerde vrouwen opvangt, verzorgt, begeleidt en traint, en waarvoor EA ook de haalbaarheid van een fotovoltaïsche installatie heeft bestudeerd. Dit bezoek ter plaatse stelde ons in staat de verschillende dakhellingen beter te begrijpen en een betere positionering van de panelen voor te stellen, een locatie voor de technische ruimte te vinden, de nodige kabellengtes te bepalen en enkele andere kleine problemen op te lossen.

Maison Dorcas

Een week vol vergaderingen en oplossingen voor dit project!

Nogmaals dank aan alle bij dit ambitieuze project betrokken vrijwilligers voor hun niet aflatende inzet!

Read More

Op 10 maart hebben Tony Moens de Hase en Jean-Pierre Clamadieu Dr. Denis Mukwege ontmoet op het Global Positive Forum.
Deze laatste feliciteerde en bedankte de voorzitter van de Foundation ENGIE en de algemeen directeur van Energy Assistance voor het opmerkelijke werk dat werd verricht door de vrijwilligers van Energy Assistance en de teams ter plaatse, die op afstand werden begeleid door de projectleider Luc Hermant.

  .

Een snelle blik op het Panzi project:

Dankzij het werk van Dr. Denis Mukwege, is het Panzi-ziekenhuis, in de DR Congo, een referentieziekenhuis dat, onder meer, gespecialiseerd is in de gynaecologische reconstructie van vrouwen die seksueel geweld hebben overleefd dat als oorlogswapen is gebruikt.

Energy Assistance werd door de Foundation ENGIE gevraagd een oplossing te bieden voor het tekort aan energie dat nodig was voor de werking van het ziekenhuis.

Dit project is zeker een van de grootste en meest complexe, zowel wat betreft de omvang van de installatie als het aantal betrokken partijen en kosten, in de vorm van een samenwerking tussen de Foundation ENGIE – Energy Assistance Belgium, het Luxemburgse Rode Kruis, het UMC Sint-Pieter van Brussel en de Stad Brussel.

.

Een eerste evaluatiemissie, uitgevoerd in 2019 door onze vrijwilliger Jean-Paul Van Herck, heeft geholpen om de behoeften en de verschillende technische mogelijkheden te bepalen. Daarop volgden talrijke vergaderingen op initiatief van de projectleider, Luc Hermant, en de algemeen directeur, Tony Moens de Hase, met de verschillende verenigingen die aan het project deelnemen, alsook met de algemene aannemer en Professor Cadière, die door Dr. Mukwege was aangezocht om deze nieuwe operatiezaal te bouwen, teneinde de rollen te verdelen, de interventiegrenzen van elk van hen vast te stellen en de werkzaamheden te coördineren.

  

De werkzaamheden zullen in 2021 beginnen met de energie-uitrusting van het nieuwe operatiekwartier, dat 6 operatiekamers, verkoeverkamers en kantoren zal omvatten. Energy Assistance treedt op als adviseur van de Engie Foundation in Parijs en bestudeert de dimensionering van de zonne-installaties. Voor de realisatie en installatie ter plaatse werkt EA samen met de Congolese onderneming GoShop, die instaat voor de installatie van het materiaal en vervolgens voor de dienst na verkoop.

Onlangs heeft een werkcontrolebezoek plaatsgevonden en de installatie ter plaatse zal binnenkort plaatsvinden.

Volg ons op FB en LinkedIn voor de rest van dit project.

Read More

Claude G., een van onze oudste vrijwilligers, opent zijn herinneringsdoos voor ons!

Tien jaar geleden heeft E.A., in samenwerking met SNEL Dept ER, een van zijn belangrijkste projecten uitgevoerd, belangrijk qua budget, maar ook tijd : het duurde niet minder dan 7 jaar en 3 missies om het te voltooien.

Dankzij de inspanningen van Claude G. en Raphaël M. en van Dominique K., Marcel B., Maxime P. die hen op hun missie vergezelden, zag het dorp Kapolowe, met zijn referentieziekenhuis, zijn schoolcentrum en internaat voor meisjes, zijn lager en middelbaar onderwijscentrum voor jongens, zijn vissersdorp, zijn bevolking (20.000 inwoners) op 25/11/2011 het “nacht licht”!

   

.   

Read More

Tijdens de lange pandemische periode werd een nieuw project ontwikkeld in Kolwezi, DRC, voor de uitrusting van 3 gemeenschapsgebouwen : een kraamkliniek, een weeshuis en een school.

.  

De kraamkliniek werd uitgerust met panelen van 3,3kWp, een omvormer/lader van 5kVA en een set batterijen van 520A/h, om de verlichting, de echograaf en enkele andere apparaten te beveiligen. Hierdoor kunnen de patiënten dag en nacht betere zorg ontvangen.

Bovendien werden het weeshuis en de school ook uitgerust met panelen van 3,9 kWp, een omvormer van 5kVA en een set batterijen van 1000 A/h, die de verlichting van het weeshuis en de computerklas van de school van stroom zullen voorzien.

Dit project is tot stand gekomen dankzij een grote samenwerking: het vervoer van het materiaal werd verzorgd door de Belgische partner Philantros, die ook de initiatiefnemer was van de aanvraag tot tussenkomst. Het werk werd uitgevoerd door de lokale partner, Jean Ilunga Asomwé, hoofd van de vereniging die het project leidt. Bovendien heeft onze vrijwillige projectleider Jacques H. de werkzaamheden op afstand via WhatsApp begeleid, overeenkomstig de doelstelling van E.A. om de knowhow van haar leden door te geven.

Dankzij de technische vaardigheden van de heer Ilunga kon de inbedrijfstelling met succes worden voltooid. Begin 2022 zal een controlemissie worden georganiseerd.

  .

Read More

“Ik heb de computers namens u aan de twee artsen gegeven en zij waren er erg blij mee en vroegen mij E.A. hartelijk te bedanken. Deze computers zijn vanaf de eerste donderdag van de missie gebruikt”, vertelt Marie-Claire P., een fysiotherapeute die regelmatig op missie is in Kabinda.

Dankzij deze nieuwe PC’s, aangesloten op een videoprojector, kan zij tijdens teamvergaderingen de verschillende door de fysiotherapeut behandelde pathologieën en het beheer ervan voorstellen, waardoor een betere samenwerking tussen de afdelingen mogelijk wordt.

Een mooie voortzetting van de fotovoltaïsche installaties die in 2012 door onze vrijwilligers zijn geïnstalleerd.

Read More

Sinds enkele maanden is Energy Assistance betrokken bij de technische analyse en haalbaarheidsstudies van het Panzi-ziekenhuis. Na een periode van onderbreking vanwege de COVID-19 zijn de renovatiewerkzaamheden net begonnen.

Energy Assistance is de hoofdaannemer voor de elektriciteitsproductie en voor de interne installatie van de renovatie van het Operatiekwartier van het algemeen referentieziekenhuis van Panzi.  Dit door de ENGIE Foundation gesteunde project wordt uiteraard uitgevoerd in nauwe samenwerking met het team van de Nobelprijswinnaar voor de vrede, Dr. Mukwege en professor Cadière.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen als u wilt deelnemen aan dit mooie project!

      

Read More

In december jongstleden hebben wij u voorgesteld deel te nemen aan de crowdfunding van een origineel project en zo onze vereniging te steunen.

Ter herinnering: met haar project ‘NOW YOU SEE ME – Social impact’ was onze collega Marie-Alice een creatieve uitdaging aangegaan: haar passie voor minimalistische ethische mode en upcycling volgens 3 pijlers (Roots – Multiculturaliteit en Kwetsbaarheid) naar voren brengen via een kalender. En om haar engagement voor solidariteit waar te maken, deelde ze de winst van de verkoop van de kalender tussen drie verenigingen, waaronder Energy Assistance.

Weken van hard werken en mooie ontmoetingen met modellen, fotograaf, videomaker, visagist, accessoires, communicatiedeskundigen, drukker, … stelden haar in staat deze prachtige kalender te maken en bijna 150 exemplaren te verkopen! (https://www.facebook.com/BeeMwizaMagic)

 

Dankzij deze mooie ervaring en zoals beloofd, kon Marie-Alice deze cheque van 1050 € aanbieden aan onze vereniging, die zal worden gebruikt ten voordele van het elektrificatieproject van de kraamkliniek van Minova in de DRC. Wij zullen niet nalaten u op de hoogte te houden van de ontwikkeling van dit project, zodra de sanitaire maatregelen ons in staat stellen het te realiseren.

Dank u Marie-Alice voor de hulp bij dit project en zodat wij deze prachtige outfits en foto’s het hele jaar door kunnen bewonderen.

 .

Read More

Wanneer inventiviteit en vastberadenheid samengaan om een gemeenschap in Kinshasa te helpen

De Kikwit-regio in DR Congo is een gebied dat Energy Assistance goed kent.  Onze vrijwilligers hebben een zoveelste project uitgevoerd om in 2018 een gezondheidscentrum voor de Zusters van Maria in Kwango op te richten.  Deze congregatie en die van de Zusters van Sint-Andreas hebben ons ook gevraagd om twee andere projecten die we binnenkort hopen te realiseren.

Parallel aan deze projecten vroeg de Congregatie van de Zusters van Sint-Andreas om onze hulp bij het bestuderen van de haalbaarheid van een zonne-installatie als aanvulling op het elektriciteitsnet voor een nieuw gemeenschapshuis in Kinshasa.

In overleg met hun architect is besloten om grootverbruikers zoals koelkasten, diepvriezers, pompen, etc. aan te sluiten op het openbare net en een zonnetje te gebruiken voor apparaten die minder energie verbruiken of die 24 uur per dag moeten werken, en voor de verlichting.  We hielpen hen vervolgens met het dimensioneren van de installatie en het verkrijgen van de beste offertes.

Een andere manier, in deze tijden van crisis, om de doelstellingen van onze vereniging te bereiken door de vaardigheden en know-how van onze leden ten dienste te stellen van humanitaire projecten, zelfs op afstand.

Dankzij onze vrijwillige experts die belast zijn met de studie van dit project: Michel M., Jacques H. en Léon C. (van de bedrijven ORES & ENGIE Solutions)

Read More

Energy Assistance neemt sinds enkele maanden deel aan het renovatieproject van het ziekenhuis van Panzi, Bukavu, Congo. In samenwerking met dokter Mukwege en professor Cadière en met steun van de Stichting ENGIE bereiden onze vrijwilligers de elektrificatie voor van het Dorcas-huis, waar de vrouwen na reparatie wonen om weer enige autonomie te krijgen.

Lees er meer over in het artikel Paris-Match hieronder :

Read More

Voor deze nieuwe missie zijn onze vrijwilligers, José B. Dominique T en Henri M. eerst naar Kilengi, een dorp met 1050 inwoners gereisd. In juni 2017, voorzag José B., vergezeld door twee andere vrijwilligers, Olivier D.R. en Patrick D., de 3 gebouwen in het Kilengi hospital van zonne-energie. Wegens gebrek aan juiste informatie kon de installatie van de zonnepomp niet worden voltooid.

Dit wordt deze keer wel gedaan en dat tot grote vreugde van de lokale bevolking! Schoolkinderen in het dorp maakten ook van de gelegenheid gebruik om uitleg te krijgen over deze actie:

Er wacht onze vrijwilligers nog en lange moeilijke op een met putten bezaaide weg. Het kostte hen bijna 9 uur om de laatste 35 km af te leggen!

Gezien het ziekenhuis leed aan veel stroomuitval door de SNEL (National Electricity Company), bestond de missie om een ​​fotovoltaïsche installatie uit te voeren die voorziet in noodsituaties. Omdat het netwerk uit vier fasen bestond en de mogelijkheid voor zonne-energie uit één fase bestond, moesten er keuzes worden gemaakt! Henri stelde voor een fase voor noodgevallen te reserveren. Ze moesten “alleen maar” de prioriteiten bepalen en dan deze op het fotovoltaïsche systeem aansluiten. Maar het was niet zo eenvoudig omdat de bestaande installatie ingebouwd was en gerealiseerd was met slechts één kabelkleur!

Een paar acties moesten nog gedaan worden : de zonnepanelen op het dak bevestigen, de kabels naar de technische ruimte laten zakken, de aardkabels installeren, alles op de omvormer en de regelaar aansluiten en de installatie op de batterijen aansluiten.
Het lokaal personeel werd ook getraind in het gebruik van deze nieuwe installatie !

Na deze drukke missie hadden onze drie vrijwilligers nog steeds de mogelijkheid om de bijgebouwen van de suikerfabriek en de steenfabriek te bezoeken, waar stenen met suikerrietresidu gemaakt zijn !

Met dank aan José B., Dominique T. en Henri M. voor hun toewijding en deze prachtige prestatie.

  
  
   

Read More