Voor deze nieuwe missie zijn onze vrijwilligers, José B. Dominique T en Henri M. eerst naar Kilengi, een dorp met 1050 inwoners gereisd. In juni 2017, voorzag José B., vergezeld door twee andere vrijwilligers, Olivier D.R. en Patrick D., de 3 gebouwen in het Kilengi hospital van zonne-energie. Wegens gebrek aan juiste informatie kon de installatie van de zonnepomp niet worden voltooid.

Dit wordt deze keer wel gedaan en dat tot grote vreugde van de lokale bevolking! Schoolkinderen in het dorp maakten ook van de gelegenheid gebruik om uitleg te krijgen over deze actie:

Er wacht onze vrijwilligers nog en lange moeilijke op een met putten bezaaide weg. Het kostte hen bijna 9 uur om de laatste 35 km af te leggen!

Gezien het ziekenhuis leed aan veel stroomuitval door de SNEL (National Electricity Company), bestond de missie om een ​​fotovoltaïsche installatie uit te voeren die voorziet in noodsituaties. Omdat het netwerk uit vier fasen bestond en de mogelijkheid voor zonne-energie uit één fase bestond, moesten er keuzes worden gemaakt! Henri stelde voor een fase voor noodgevallen te reserveren. Ze moesten “alleen maar” de prioriteiten bepalen en dan deze op het fotovoltaïsche systeem aansluiten. Maar het was niet zo eenvoudig omdat de bestaande installatie ingebouwd was en gerealiseerd was met slechts één kabelkleur!

Een paar acties moesten nog gedaan worden : de zonnepanelen op het dak bevestigen, de kabels naar de technische ruimte laten zakken, de aardkabels installeren, alles op de omvormer en de regelaar aansluiten en de installatie op de batterijen aansluiten.
Het lokaal personeel werd ook getraind in het gebruik van deze nieuwe installatie !

Na deze drukke missie hadden onze drie vrijwilligers nog steeds de mogelijkheid om de bijgebouwen van de suikerfabriek en de steenfabriek te bezoeken, waar stenen met suikerrietresidu gemaakt zijn !

Met dank aan José B., Dominique T. en Henri M. voor hun toewijding en deze prachtige prestatie.

  
  
   

Read More