Door waterputten uit te rusten met zonne-installaties in dorpen of in de buurt van scholen, steunt Energy Assistance de plaatselijke bevolking en stimuleert het herbebossing.

Respect voor het milieu, dat op 5 juni overal ter wereld wordt gevierd, staat centraal in de bezorgdheid van Energy Assistance.

  `

In Bloc Sefa, Senegal, hebben de scholen sinds de elektrificatie van de waterput door onze vrijwilligers de moestuinen hersteld!

Op de lagere school hebben de leerlingen, onder toezicht van de door het schoolbestuur gekozen milieuverantwoordelijken, de leiding over de tuin. De produkten worden verbruikt in de schoolkantine en het overschot wordt verkocht aan de schoolcoöperatie, die de subsidies voor schoolbenodigdheden beheert. Deze alternatieve pedagogie van initiatie tot tuiniertechnieken is een eigen component waartoe de school het initiatief heeft genomen en die aan het Senegalese programma wordt toegevoegd.

http://energy-assistance.org/projetcs-in-casamance-adeane-en bloc-sefa/

De 20m3 tank is gevuld, dankzij de zonnepomp die door onze vrijwilligers is geïnstalleerd, en maakt de irrigatie van de moestuin mogelijk. Er is ook een begin gemaakt met het planten van bomen door werkloze jongeren in het dorp!

http://energy-assistance.org/nl/project-n642-zonnepomp-in-ifesfas-marokko/

Read More