Afgelopen december gingen onze collega’s Patrick D. (EA) en Gaëlle A. (EAF) naar Senegal voor een missie in verschillende fasen, met een temperatuurverschil van bijna 40°C ten opzichte van de Europese wintertemperaturen.

De eerste fase vond plaats in de streek van Kaolak, waar onze twee vrijwilligers hartelijk verwelkomd werden door de verantwoordelijken van de vzw Malem-Auder, die zeer actief is in het verbeteren van de levensomstandigheden en de agro-ecologie op het Senegalese platteland.

De vereniging vroeg Energy Assistance om te helpen bij het herstel van een waterput door een zonnepomp te installeren in Medina Safa, een dorp met 650 inwoners. Het geplande debiet (2,5 m3/u in de loop van de zon) maximaliseert de bewatering, wat de beste kans geeft op een goede oogst.

Na controle en advies over de aarding van de panelen werd de installatie, uitgevoerd door lokale partner Bonergie, overgedragen en gevierd met de dorpsoudsten en de vrouwen die het perceel zullen beheren.

.

 

In Hodar onderzochten onze vrijwilligers de zonne-installatie op het gezondheidscentrum, die in 2020 werd gebouwd en last had van storingen. Momenteel wordt een aanpassing van deze installatie bestudeerd.

Hun verblijf in de regio stelde hen ook in staat om andere landbouwprestaties te bezoeken in de dorpen Navarenne en Banghadi, of toekomstige projecten, zoals in Tobene.

De tweede fase bracht onze vrijwilligers naar Yayem, waar ze de nodige informatie verzamelden voor een toekomstig elektrificatieproject voor de school, die wordt bezocht door 315 leerlingen, en het gasthuis.

 

Tot slot gingen onze vrijwilligers naar Mbour om de faciliteiten te bekijken van de school voor doven en slechthorenden Cajoutiers, die in maart 2022 werd gebouwd en beter moet worden onderhouden.

Hartelijk dank aan onze twee vrijwilligers voor deze uitstekende Frans-Belgische samenwerking en missie.

Read More

 

De Groupe Scolaire ‘Les Cajoutiers’ in Warang, Senegal, richt ongeveer 700 kansarme kinderen uit de regio op, en organiseert ook inclusieve klassen voor dove en slechthorende kinderen.

Na de uitbreiding van de schoolgebouwen om ook kinderen met het syndroom van Down op te vangen, werd Energy Assistance gevraagd om de installatie die in september 2016 werd voltooid, te herzien en aan te passen, dankzij de steun van de Stichting ENGIE.

Daartoe werd de bestaande installatie in tweeën gedeeld en van stroom voorzien door twee nieuwe omvormers, twee lithiumbatterijen, extra zonnepanelen op het bestaande gedeelte en een nieuw zonnepaneel om het nieuwe gedeelte van de toegevoegde gebouwen van stroom te voorzien.

Het werk werd uitgevoerd door een plaatselijke elektricien, Djibril Traore, die de lokaal bestelde apparatuur leverde en installeerde. Regelmatig toezicht door projectmanager Freddy A. zorgde ervoor dat de aanpassing en installatie van de apparatuur met succes werd afgerond.

Bovenop het technisch advies tijdens de uitvoering heeft Freddy ook veel administratief advies gegeven aan deze lokale aannemer. De overdracht van vaardigheden is ook een van de missies van onze vereniging. Terwijl hij geen officiële documenten had om zijn professionele bestaan te bewijzen, heeft hij nu een handelsregister en alle documenten om contracten met de overheid te hebben, en hij is een van de weinigen in de regio! En hij heeft niet nagelaten Freddy te bedanken voor zijn aandringen hierop.

Begin maart 2023 gingen Freddy A. en Patrick D. naar Senegal om de nieuwe zonne- en elektrische installatie te controleren en te aanvaarden en om Djibril een bekwaamheidscertificaat te overhandigen.

De stroomvoorziening van de gebouwen maakt niet alleen de verlichting van de klaslokalen ’s avonds mogelijk, maar ook het gebruik van projectieapparatuur en de koelkast, die onmisbaar is voor het bewaren van voedsel voor de bereiding van de middagmaaltijden die aan de kinderen worden aangeboden.

Wij zijn ervan overtuigd dat de opwaardering van deze installaties zal bijdragen tot het succes van het door Sophie Corynen-Camara en haar team opgezette project.

Dank aan onze vrijwilligers voor hun investering in dit mooie project!

   

Read More

Door waterputten uit te rusten met zonne-installaties in dorpen of in de buurt van scholen, steunt Energy Assistance de plaatselijke bevolking en stimuleert het herbebossing.

Respect voor het milieu, dat op 5 juni overal ter wereld wordt gevierd, staat centraal in de bezorgdheid van Energy Assistance.

  `

In Bloc Sefa, Senegal, hebben de scholen sinds de elektrificatie van de waterput door onze vrijwilligers de moestuinen hersteld!

Op de lagere school hebben de leerlingen, onder toezicht van de door het schoolbestuur gekozen milieuverantwoordelijken, de leiding over de tuin. De produkten worden verbruikt in de schoolkantine en het overschot wordt verkocht aan de schoolcoöperatie, die de subsidies voor schoolbenodigdheden beheert. Deze alternatieve pedagogie van initiatie tot tuiniertechnieken is een eigen component waartoe de school het initiatief heeft genomen en die aan het Senegalese programma wordt toegevoegd.

http://energy-assistance.org/projetcs-in-casamance-adeane-en bloc-sefa/

De 20m3 tank is gevuld, dankzij de zonnepomp die door onze vrijwilligers is geïnstalleerd, en maakt de irrigatie van de moestuin mogelijk. Er is ook een begin gemaakt met het planten van bomen door werkloze jongeren in het dorp!

http://energy-assistance.org/nl/project-n642-zonnepomp-in-ifesfas-marokko/

Read More

Na vele maanden wachten als gevolg van de Covid-19 pandemie, werd het noodzakelijk deze 6 projecten uit te voeren in Casamance, Senegal, om de lokale bevolking te steunen. Het merendeel van de projecten had namelijk betrekking op de levering van elektriciteit aan gezondheidscentra.

In Adéane, een stad met 9.000 inwoners in de buurt van Ziguinchor, voedt de installatie van 5625 Wh met 15 PV’s van 375 Wp nu de gezondheidspost, maar ook de receptie, de apotheek, het laboratorium en de woning voor het dienstdoende personeel, en levert zij de elektriciteit die nodig is voor de verlichting, alsmede enkele medische apparaten en een koelkast voor de opslag van vaccins en geneesmiddelen.

  

In de buurdorpen Tambacoumba en Banghagha werden de twee dispensaria uitgerust met fotovoltaïsche installaties van respectievelijk 2250 Wh met 6 PV van 375 Wp en 3750 Wh met 10 PV van 375 Wp om de plaatselijke verzorging van patiënten dag en nacht te waarborgen.

Groupe Média Sud en Freddy A. leggen alles in deze report uit :

 

Aan de andere kant van de Casamance-rivier, in Bloc Sefa, op 15 km van Sedhiou, wordt de gezondheidspost ook voorzien van een fotovoltaïsche installatie van 3240 Wh, met 12 PV’s van 270 Wp teruggewonnen. De lagere school en de middelbare school beschikken ook over fotovoltaïsche installaties van respectievelijk 2720 Wh met 8 nieuwe PV’s van 340 Wh en 4080 Wp met 12 PV’s van 340 Wp, waardoor het mogelijk wordt om ’s avonds bijlessen te organiseren.

In deze twee scholen zijn de waterputten ook uitgerust met pompen op zonne-energie, elk aangedreven door 4 PV’s van 260 Wp, waardoor niet alleen de basishygiëne kan worden gewaarborgd maar ook de groentetuinen rond deze gebouwen kunnen worden hersteld.

Al het materiaal voor zonne-energie en elektriciteit is aangekocht bij plaatselijke bedrijven en deze 6 projecten zijn uitgevoerd door plaatselijke bedrijven: ARESS, voor het gedeelte zonne-energie en Mané & Frères voor de elektrische installatie in Adéane en buurdorpen, en in Bloc Sefa: Synergie Plus en de ijzerwarenwinkel NQE in Ziguinchor.

Deze verschillende werkkampen werden op afstand en bijna live, via video en foto’s, begeleid door onze vrijwillige projectleider Freddy A. (Met dank aan Whatsapp en Gmail). Trouw aan zijn doelstellingen blijft Energy Assistance de know-how van zijn leden doorgeven.

Begin oktober zijn onze twee vrijwilligers Freddy A. en Marcel B. voor een korte missie naar Casamance gegaan om de installaties te controleren en in gebruik te nemen, waar ze hartelijk werden ontvangen door de plaatselijke bevolking.

Tot slot kunnen we onszelf alleen maar feliciteren met deze eerste post-pandemie missie! Dank aan ARESS, Mané & Frères, Synergie plus en NQE voor hun ernst en deze mooie samenwerking en dank aan onze vrijwilligers voor hun niet aflatende inzet!

.

.

Read More

E.A. werd door de vzw Malem-Auder gevraagd om elektriciteit te leveren door middel van zonnepanelen aan een nieuwe kraamafdeling naast het gezondheidscentrum in Hoder, in de Keffrine regio, Senegal.

De context voor deze missie was zeer bijzonder vanwege het type constructie van deze gebouwen in Nubische gewelven, d.w.z. alleen gebouwd met leemstenen en zonder cement. Deze techniek is zeer duurzaam, maar laat geen enkele bevestiging aan de muur toe.  Om dit probleem op te lossen, hebben we de gok genomen om het voorbereidende werk toe te vertrouwen aan een lokale elektricien, vòòr onze aankomst. Zo kon hij tijdens de bouw van de kraamafdeling de kabelgoten inbedden. Bij onze aankomst hebben we kunnen zien dat hij de adviezen en procedures die hij vanuit België had gestuurd, perfect had gerespecteerd.

Het belangrijke werk van het plaatsen van de panelen, kabels, omvormers, accu’s, enz. en de aansluitingsproeven vonden plaats onder een enorme hitte (van 42° tot 45°) met slechts een beetje uitstel ’s nachts als de temperatuur “daalt” tot 35°.  We zijn dan blij dat we in goede fysieke conditie zijn en we herinneren ons hoe goed het vaak is onder onze Belgische hemel ;-).

Tijdens deze missie hebben we ook de verlichting en stopcontacten in het gezondheidscentrum vervangen. Het overdekte terras, dat als wachtkamer wordt gebruikt, werd ook uitgerust met LED-buisverlichting.

Na een paar dagen in deze hitte was het in de schemering dat we de installatie in gebruik konden nemen. Wat een vreugde en voldoening om alle glimlachen en blikken te zien die de verschillende kamers van de gebouwen achter elkaar oplichten, evenals de grote binnenplaats. En na een paar seconden werden alle stopcontacten gekraakt om de telefoons op te laden: we wisten dus dat ze ook perfect werkten!

Vanuit deze missie zullen we ongetwijfeld de herinnering aan de overweldigende hitte van de omgeving bewaren, maar vooral de warmte van het onthaal van de Senegalese vertegenwoordigers van de vereniging Malem-Auder en het personeel van de naburige basisschool, afhankelijk van de vereniging.

Freddy A. en Marcel B.

 

Read More

Er is een missie van EA aan de gang om het nieuwe landelijke bevallingsziekenhuis van Hodar in Senegal te elektrificeren. Het bevallingsziekenhuis is gebouwd volgens de “Nubische kluis”-bouwtechniek (Projecten van Malem-Auder vzw). Hier is een video (in frans) over de bouw van de bevallingsziekenhuis, en binnenkort enkele foto’s van ons elektrificatieproject.

Read More

De vzw Malem-Auder, geboren uit de ontmoeting tussen professoren uit Oudergem (België) en Malem (Senegal), steunt verschillende lokale projecten, waaronder een gierstmolen, die in 2013 door EA geëlektrificeerd werd.
Tijdens haar verblijf in Senegal heeft onze vrijwilligster Sylvia B. hen ontmoet in het kader van een toekomstig project om de nieuwe kraamafdeling en gezondheidspost van elektriciteit te voorzien.
Een goede manier om duurzame verbanden te leggen en de duurzaamheid van projecten te waarborgen.

Read More

 

 

Tijdens haar verblijf in Senegal ontmoette onze vrijwilligster Sylvia B. de voorzitter van de School Groep “Les Cajoutiers”, die in 2015  met een fotovoltaïsche installatie van Energy Assistance (Freddy A. en zijn team) met de hulp van de ENGIE Stichting werd uitgerust.
De installatie werkt nog steeds perfect en leidde tot een aanzienlijke verbetering van de werking van deze school, die meer dan 500 leerlingen in 12 basis- en 3 kleuterklassen ontvangt.
Deze school is ook de enige in Senegal die een vijftigtal dove kinderen in 6 klassen ontvangt en een klas voor kinderen met het Down syndroom. Laten we voor nul CO2 gaan.

Read More

Dit project, in de nabijheid van M’Bour op een 90-tal km ten zuiden van Dakar, bestond uit het installeren van een zonnepanelen kit van 2400 Wp. Deze installatie voorziet elektriciteit aan een basisschool, die niet minder dan 650 leerlingen omvat, gaande van het 1ste tot het 6de leerjaar;  met daarbovenop ook nog drie klassen voor de doven en stommen.

21 klassen, een administratief gebouw, een keuken, een ziekenzaal, een bibliotheek, een sanitaire blok voor jongens en meisjes en onderdak voor de opzichter…m.a.w. 46 lichtpunten en talloze stopcontacten die van stroom voorzien moeten worden.

Tevens werd er nacht/noodverlichting en een automatische waterputpomp geïnstalleerd, beide gevoed door de elektriciteit geproduceerd door de zonnepanelen.

De drie vrijwilligers, bijgestaan door Sadio, een lokale vrijwilliger, hebben al hun krachten en energie gebruikt om deze uitdaging – tijdens de moesson (warm en vochtig) – tot een goed einde te brengen.

Vrijwilligers : Freddy Arzée (gepensioneerde van Cofely Fabricom)

Dominique Thomas (ORES)

                     Oriano Vergnanini (ENGIE Electrabel)

Projectleider : Freddy Arzée

Read More