Tijdens de vorige missie naar Guinee in maart 2020 ontvingen onze vrijwilligers een hulpaanvraag van de stad Koundian, voor de elektrificatie van de gezondheidspost en de school. Twee bijkomende aanvragen van de dorpen Gbangban (school) en Kodiéran (school + gezondheidspost) hebben het mogelijk gemaakt om een derde missie in deze regio te overwegen.

Deze 5 projecten, die in 2020 van start zijn gegaan, hebben heel wat vertraging opgelopen, eerst door de Covid-crisis en de opsluiting, vervolgens door de beperkingen van de vrijwillige projectleiders en tot slot door verschillende administratieve en logistieke problemen. Het materiaal werd uiteindelijk in januari naar de site gestuurd.

Tijdens deze missie in april-mei 2023 namen onze vrijwilligers Dominique K. en Sylvia B.5 installaties in ontvangst en controleerden ze die van onze partner Dramane Keita, een lokale elektricien die tijdens de missies van 2018 en 2020 was vergezeld en opgeleid in zonne-installaties. Het doorgeven van vaardigheden is een van de belangrijkste waarden van onze vereniging!

 

In Gbangban, een klein dorp van 4.500 inwoners op 30 km van Kankan, stond het hele dorp klaar om onze vrijwilligers te verwelkomen. De school is uitgerust met een 1.200 Wc-systeem, waardoor er ’s avonds remedial teaching kan worden gegeven.

 

Trommels en liederen begroetten onze vrijwilligers ook in Kodieran, een dorp met 9.500 inwoners. Door gezondheidsposten op het platteland van elektriciteit te voorzien, wordt de kwaliteit van de zorg die ze verlenen aanzienlijk verbeterd en worden nachtelijke bevallingen veiliger.
De gezondheidspost in Kodieran is uitgerust met een 1800 Wp zonnesysteem en heeft een koelkast gekregen voor het bewaren van vaccins en bepaalde medicijnen.
Op de school zijn ook 3 klaslokalen en het kantoor van het schoolhoofd van elektriciteit voorzien (installaties van 1200 Wp), waardoor er ’s avonds les kan worden gegeven.

En wat een welkom in Koundian! Het ‘Kondé’-masker kwam tevoorschijn om onze vrijwilligers te verwelkomen, de 1e minister van de kinderregering gaf een geweldige toespraak en het hele dorp vierde het licht in de gezondheidspost en de school!
Koundian heeft bijna 37.000 inwoners, dus de gezondheidspost speelt een belangrijke rol. Het is uitgerust met een 1800 Wp installatie, die alleen verlichting levert, omdat de gezondheidspost al is uitgerust met koelkasten op zonne-energie. De school is ook uitgerust met een zonne-installatie van 1200 Wp.

      

De subprefectuur van Koundian biedt ook ecologische steun door toe te zeggen 10 hectare te herbebossen, waaronder dit stuk voormalige mijngrond en een ander stuk grond dat is uitgekozen om de bron van een rivier die door Koundian stroomt te beschermen.

Naast de oplevering van deze 5 nieuwe voorzieningen hebben onze vrijwilligers ook de 11 voorzieningen gecontroleerd die in 2018 (de scholen en gezondheidsposten in Gbilin, Loïla en Faranindoun) en 2020 (de scholen en gezondheidsposten in Oudoumakoro en Balandougou, en de gynaecologische kliniek van Fondation Sidibé in Kankan) zijn gebouwd, en waren ze blij om te zien dat alles goed werkte, op een paar aanpassingen in één dorp na.
Al met al hebben onze 2 vrijwilligers in 6 dagen meer dan 1.500 km asfalt en lateriet afgelegd, 16 faciliteiten in 9 dorpen bezocht en een zeer positieve balans opgemaakt!

Net als bij de twee vorige missies werd er een partnerschap gesloten met de begunstigden: de dorpshoofden namen de ontvangst en het transport van de teams en het materiaal voor hun rekening, terwijl Energy Assistance het materiaal en de expertise ter beschikking stelde en zorgde voor de opleiding van de lokale verantwoordelijken in het rationele en ecologisch verantwoorde gebruik van de ter beschikking gestelde energie, om de duurzaamheid van de installaties te garanderen. Er werd ook een ecologische bijdrage overeengekomen: de prefectuur van Koundian verbond zich ertoe om 10 hectare te herbebossen.

Hartelijk dank aan onze twee vrijwilligers Sylvia B. en Dominique K., en ook aan Dramane Keita, voor deze missie die bliksemsnel ging maar rijk was aan delen en succes. En ook dank aan iedereen die geholpen heeft om deze projecten tot een goed einde te brengen: Christophe L., Roland R., Olivier D.B., en natuurlijk Sabine B. en Tony MdH.

Read More