Tijdens de vorige missie naar Guinee in maart 2020 ontvingen onze vrijwilligers een hulpaanvraag van de stad Koundian, voor de elektrificatie van de gezondheidspost en de school. Twee bijkomende aanvragen van de dorpen Gbangban (school) en Kodiéran (school + gezondheidspost) hebben het mogelijk gemaakt om een derde missie in deze regio te overwegen.

Deze 5 projecten, die in 2020 van start zijn gegaan, hebben heel wat vertraging opgelopen, eerst door de Covid-crisis en de opsluiting, vervolgens door de beperkingen van de vrijwillige projectleiders en tot slot door verschillende administratieve en logistieke problemen. Het materiaal werd uiteindelijk in januari naar de site gestuurd.

Tijdens deze missie in april-mei 2023 namen onze vrijwilligers Dominique K. en Sylvia B.5 installaties in ontvangst en controleerden ze die van onze partner Dramane Keita, een lokale elektricien die tijdens de missies van 2018 en 2020 was vergezeld en opgeleid in zonne-installaties. Het doorgeven van vaardigheden is een van de belangrijkste waarden van onze vereniging!

 

In Gbangban, een klein dorp van 4.500 inwoners op 30 km van Kankan, stond het hele dorp klaar om onze vrijwilligers te verwelkomen. De school is uitgerust met een 1.200 Wc-systeem, waardoor er ’s avonds remedial teaching kan worden gegeven.

 

Trommels en liederen begroetten onze vrijwilligers ook in Kodieran, een dorp met 9.500 inwoners. Door gezondheidsposten op het platteland van elektriciteit te voorzien, wordt de kwaliteit van de zorg die ze verlenen aanzienlijk verbeterd en worden nachtelijke bevallingen veiliger.
De gezondheidspost in Kodieran is uitgerust met een 1800 Wp zonnesysteem en heeft een koelkast gekregen voor het bewaren van vaccins en bepaalde medicijnen.
Op de school zijn ook 3 klaslokalen en het kantoor van het schoolhoofd van elektriciteit voorzien (installaties van 1200 Wp), waardoor er ’s avonds les kan worden gegeven.

En wat een welkom in Koundian! Het ‘Kondé’-masker kwam tevoorschijn om onze vrijwilligers te verwelkomen, de 1e minister van de kinderregering gaf een geweldige toespraak en het hele dorp vierde het licht in de gezondheidspost en de school!
Koundian heeft bijna 37.000 inwoners, dus de gezondheidspost speelt een belangrijke rol. Het is uitgerust met een 1800 Wp installatie, die alleen verlichting levert, omdat de gezondheidspost al is uitgerust met koelkasten op zonne-energie. De school is ook uitgerust met een zonne-installatie van 1200 Wp.

      

De subprefectuur van Koundian biedt ook ecologische steun door toe te zeggen 10 hectare te herbebossen, waaronder dit stuk voormalige mijngrond en een ander stuk grond dat is uitgekozen om de bron van een rivier die door Koundian stroomt te beschermen.

Naast de oplevering van deze 5 nieuwe voorzieningen hebben onze vrijwilligers ook de 11 voorzieningen gecontroleerd die in 2018 (de scholen en gezondheidsposten in Gbilin, Loïla en Faranindoun) en 2020 (de scholen en gezondheidsposten in Oudoumakoro en Balandougou, en de gynaecologische kliniek van Fondation Sidibé in Kankan) zijn gebouwd, en waren ze blij om te zien dat alles goed werkte, op een paar aanpassingen in één dorp na.
Al met al hebben onze 2 vrijwilligers in 6 dagen meer dan 1.500 km asfalt en lateriet afgelegd, 16 faciliteiten in 9 dorpen bezocht en een zeer positieve balans opgemaakt!

Net als bij de twee vorige missies werd er een partnerschap gesloten met de begunstigden: de dorpshoofden namen de ontvangst en het transport van de teams en het materiaal voor hun rekening, terwijl Energy Assistance het materiaal en de expertise ter beschikking stelde en zorgde voor de opleiding van de lokale verantwoordelijken in het rationele en ecologisch verantwoorde gebruik van de ter beschikking gestelde energie, om de duurzaamheid van de installaties te garanderen. Er werd ook een ecologische bijdrage overeengekomen: de prefectuur van Koundian verbond zich ertoe om 10 hectare te herbebossen.

Hartelijk dank aan onze twee vrijwilligers Sylvia B. en Dominique K., en ook aan Dramane Keita, voor deze missie die bliksemsnel ging maar rijk was aan delen en succes. En ook dank aan iedereen die geholpen heeft om deze projecten tot een goed einde te brengen: Christophe L., Roland R., Olivier D.B., en natuurlijk Sabine B. en Tony MdH.

Read More

Op 23 januari gingen onze collega’s Patrick D en Juanito R F naar Lokpo en Gbessou in Benin om de door ARESS gerealiseerde installaties in ontvangst te nemen en te controleren, in opdracht van de realisatie en op afstand gevolgd door de projectleider Freddy A.

De missie werd aangevuld met bezoeken aan 9 bijkomende sites, 5 sites gebouwd door EA België en 4 door EA France, en bezoeken aan potentiële projecten (6 scholen en 3 gezondheidscentra) in de regio So-Ava.

Patrick vertelt:
“Tijdens deze missie hebben we meer dan 1200 km afgelegd per auto en meer dan 20 uur per kano (een beetje is leuk, maar zoveel … ).

Tijdens onze reis werden we begeleid door Joël Kiki, medewerker van ENGIE Benin, die belast is met het aanbieden van zonnekits in de meest afgelegen Beninese dorpen, en afhankelijk van de plaats voegden enkele andere leden van ENGIE Benin zich bij ons.

We begonnen met de lagere school van Gbessou, maar we merkten verschillende tekortkomingen op, zowel elektrisch als esthetisch, ondanks de follow-up via Whatsapp van de projectleider Freddy A. Het blijkt dat het team voornamelijk bestond uit nieuwelingen met weinig ervaring in elektrische installatie en we zijn dus erg ver verwijderd van de kwaliteit die we aantreffen bij andere projecten van ARESS.

 

In Lokpo was er nog een verrassing: terwijl we dachten dat we een afgewerkte werf hadden gevonden, was alles in uitvoering.

Daarom hebben we de teams ter plaatse gevraagd en laten zien wat we van hen verwachtten, zodat de installatie kon worden uitgevoerd volgens onze criteria van veiligheid en esthetiek, en ook hoe bepaalde elektrische apparaten moesten worden aangesloten.
En we besloten onze reis voort te zetten naar de andere te controleren projecten.

In Cocotomey hebben wij de bij ARESS aangevraagde werkzaamheden gecontroleerd naar aanleiding van meldingen van steeds terugkerende storingen. Het probleem was tot grote tevredenheid van de begunstigden opgelost.

   

We vervolgden onze reis richting de regio Bohicon, waar we 3 installaties bezochten die in november 2018 door onze collega’s van EA België zijn gebouwd.

  • In Lokosoum was alles perfect in orde en onderhouden tot groot genoegen van de begunstigden, die ons vragen om twee gebouwen uit te breiden die in 2018 werden verlaten en onlangs werden heropend na de toename van het aantal leerlingen dat de school bezoekt

 

  • In Todo was de zonne-energievoorziening voor de grote polyvalente zaal helaas volledig weggevallen na het overlijden van de contactpersoon die we ter plaatse hadden.
  • In Saclo was de installatie nog functioneel, maar het basisproject van een school-boerderij was opgegeven wegens gebrek aan water (er was een piratenaansluiting gemaakt op de omvormer om een pomp aan te sluiten die te klein was en niet werkte). De zonnestroom wordt alleen gebruikt voor de huisvesting van een gezin en we zagen een flagrant gebrek aan onderhoud van de panelen, bedekt met een mooie laag zand, het gebrek aan water verklaart dat waarschijnlijk.

De volgende stap brengt ons ten noorden van Parakou, 420 km van Cotonou.
In Boko bevindt zich een groot ziekenhuiscomplex, gedeeltelijk uitgerust met zonne-installaties die de tekortkomingen van het Beninese netwerk zouden kunnen verhelpen. De begunstigde nam contact met ons op omdat, na de installatie van het systeem, op twee van de drie omvormers regelmatig een foutcode verscheen die wees op een te hoge belasting. Op ons advies zal de elektricien van het ziekenhuis de installatie splitsen om alleen verbruikers tot 4,5 kW aan te sluiten en zo de belasting van elke omvormer te verminderen.

Vervolgens zijn we naar de hoofdstad gegaan om 4 installaties te bezoeken die door onze collega’s van EA France zijn gerealiseerd.

  • In Djomon werd een zeer grote school met meer dan 1000 leerlingen gedeeltelijk uitgerust met een fotovoltaïsche installatie om avondlessen te organiseren. Behalve de bevestiging en het frame van de zonnepanelen, die door roest zijn aangetast, is alles in perfecte staat en functioneert het.
  • Voor de drie andere installaties zijn de resultaten zeer teleurstellend: de zonne-installatie in Allankpon werkte niet meer, de batterijen zijn opgezwollen en de omvormer is gebruikt als nest voor ?
    – De kwekerij van Avrakou, die de werking van Ste Bibiane moest financieren, werkte niet meer en is omgevormd tot een kantoor.
    – In Ste Bibiane werkte de installatie ook niet meer, zowel de omvormer als de batterijen, die al een keer vervangen was, waren buiten werking.

  

Terug bij de twee oorspronkelijke projecten hebben wij met veel genoegen kunnen vaststellen dat de gevraagde werkzaamheden snel werden uitgevoerd door het personeel van “ARESS”, dat zeer attent en leergierig was!

Tijdens ons bezoek constateerden we dat het dak niet 100% waterdicht was en dat de zonne-onderdelen onder water dreigden te lopen! Dit werd snel aangepakt met de installatie van een nieuw dak.

En tot slot hebben we de resterende tijd besteed aan de “dimensionering” van verschillende projecten aan de lagune in de gemeente Sô-Ava: 6 scholen met 200 tot 850 leerlingen en 3 gezondheidsposten.

Dank u allen, en dank aan EA dat u ons opnieuw een zeer verrijkende menselijke ervaring hebt laten beleven.”

En nog een grote dank aan Patrick, Juanito en Freddy voor deze rijke en lange missie en voor de tijd die ze hebben gegeven voor al deze projecten.

 

 

Read More

Deze 8e maart is een gelegenheid om alle vrouwen te eren en opnieuw te bevestigen dat vrouwen recht hebben op kwaliteitszorg, dat zij kunnen bevallen in uitgeruste en verlichte kraamafdelingen en gezondheidsposten en dat alle vrouwen (jong en oud) onderwijs kunnen volgen in verlichte scholen en toegang hebben tot het internet.

Energy Assistance is er trots op aan deze doelstellingen te kunnen meewerken dankzij de inzet van onze vrijwilligers (vrouwen en mannen).

Wij maken van deze gelegenheid gebruik om iedereen te bedanken die bijdraagt tot het leven van EA en moedigen alle anderen aan zich bij ons aan te sluiten, hetzij voor opleiding, communicatie, als vrijwilliger in het veld of gewoon als (volwaardig) lid.

Read More

Voor dit laatste project in 2018, zijn onze vrijwilligers, Xavier D., Paul H., Florent P. en Armando O. S. naar Ethiopië, in het landelijke gebied van de Mirab Abaya woreda (district) gegaan, op meer dan 100 km van het nationale elektriciteitsnet. Elektrifikatie met fotovoltaïsche zonne-energie-technologie is er bijzonder doeltreffend dankzij de uitstekende zonnestraling gedurende het hele jaar, die varieert van 5-5.6 kWh/m2.

De douaneformaliteiten duurden heel lang en daardoor moesten we de uitvoering van de missie verschillende keren uitstellen. Uiteindelijk in Addis Abeba aangekomen, namen onze 4 vrijwilligers een lokale vlucht naar Arba Minch en daarna volgde er nog een volledig dag rit om Shella Dida te bereiken. De middelbare school van Shella Dida bestaat uit 5 betonnen gebouwen, eerder vrij recent. De elektrische bedrading werd volledig vernieuwd en de fotovoltaïsche panelen geïnstalleerd.

 .  

 

Vervolgens gingen onze vrijwilligers naar Done Ela, waar ze een middelbare school,  samengesteld uit 4 gebouwen gemaakt van hout en aarde, elektrifieerden. Hoewel de leefomstandigheden in deze twee regio’s buitengewoon arm zijn, kregen onze vrijwilligers een prachtig onthaal door de lokale bevolking.

Beide projecten, grootendeels gefinancierd door ENGIE Foundation, werden uitgevoerd in samenwerking met de Universiteit van Arba Minch, die heeft bijgedragen aan het transport van de apparatuur van Arba Minch naar de locaties en ze stelden ook een technicus ter beschikking die hielp bij de installaties en die ook voor de verdere opvolging zorgt.

Dank aan de vrijwilligers van Energy Assistance en iedereen die heeft bijgedragen aan het succes van deze missie.

     

Read More