Door waterputten uit te rusten met zonne-installaties in dorpen of in de buurt van scholen, steunt Energy Assistance de plaatselijke bevolking en stimuleert het herbebossing.

Respect voor het milieu, dat op 5 juni overal ter wereld wordt gevierd, staat centraal in de bezorgdheid van Energy Assistance.

  `

In Bloc Sefa, Senegal, hebben de scholen sinds de elektrificatie van de waterput door onze vrijwilligers de moestuinen hersteld!

Op de lagere school hebben de leerlingen, onder toezicht van de door het schoolbestuur gekozen milieuverantwoordelijken, de leiding over de tuin. De produkten worden verbruikt in de schoolkantine en het overschot wordt verkocht aan de schoolcoöperatie, die de subsidies voor schoolbenodigdheden beheert. Deze alternatieve pedagogie van initiatie tot tuiniertechnieken is een eigen component waartoe de school het initiatief heeft genomen en die aan het Senegalese programma wordt toegevoegd.

http://energy-assistance.org/projetcs-in-casamance-adeane-en bloc-sefa/

De 20m3 tank is gevuld, dankzij de zonnepomp die door onze vrijwilligers is geïnstalleerd, en maakt de irrigatie van de moestuin mogelijk. Er is ook een begin gemaakt met het planten van bomen door werkloze jongeren in het dorp!

http://energy-assistance.org/nl/project-n642-zonnepomp-in-ifesfas-marokko/

Read More

De Douhar van Ifesfas ligt op een hoogte van 1800 m in de uitlopers van het Atlasgebergte. Halverwege Marrakech en Agadir, is het een voornamelijk agrarische en olijventeelt regio.

In deze context heeft Darna vzw, Brussel, een beroep gedaan op E.A. om de zonnepanelen te leveren en de zonne-installatie in gebruik te nemen. Deze zonnepomp en zijn reservoir zullen de irrigatie mogelijk maken van tuinbouwpercelen en boomgaarden, die onder de verantwoordelijkheid zullen vallen van werkloze jongeren in het dorp.
De dorpsbewoners van de plaatselijke coöperatie “Louda Agadir” zorgden voor de bouw van de technische ruimte, de sleuven voor de kabels en leidingen en de tank van ongeveer 20m³.
Om de pomp van 5,5 Kw (of 7,5 PK) van stroom te voorzien, werden 32 zonnepanelen van 345 Wp en de omvormer/frequentieomvormer geïnstalleerd door het plaatselijke bedrijf DIMADIS uit Agadir, dit alles onder toezicht van onze vrijwilliger Freddy A. die eind maart naar de site ging voor de technische ontvangst en natuurlijk om zijn expertise weer eens te delen.
Dank u allen voor deze geweldige samenwerking en dank aan Louacine voor haar gulle ontvangst!

Read More