Onze 4 vrijwillige collega’s Olivier D.R., Sébastien V., Laurent R. en Stephan D. hebben hun missie in Notsé, op 90 km van Lomé, Togo, met succes afgerond.

Tijdens deze twee weken van missies, georganiseerd in samenwerking met de plaatselijke vereniging ‘Soleil des Nations’, hebben ze het weeshuis en de school alsook een waterput uitgerust met fotovoltaïsche installaties.

 

Onze vrijwilligers werden hartelijk bedankt door de plaatselijke autoriteiten en het resultaat van dit project werd breed uitgemeten door lokale televisie- en radiostations en door het Togolese persagentschap ATOP, waarvan u het artikel hieronder vindt:

 .

.     .

 

Read More

Eind december werden 4 nieuwe projecten voltooid in Koutoukpa (Togo), op 180 km van Lomé.

De gezondheidspost werd uitgerust met een installatie op zonne-energie voor de opwekking van elektriciteit voor bepaalde medische apparatuur, de koelkast voor de opslag van geneesmiddelen en inentingen, alsmede de verlichting in de verschillende behandelings-, bevallings- en rustruimten.
Er zijn ook fotovoltaïsche installaties geïnstalleerd in de lagere school, de middelbare school en het bijbehorende administratiegebouw, alsmede in de schoolboerderij. Avondlessen kunnen daar worden gehouden.
Deze vier gebouwen werden uitgerust met 450 WC-zonnepanelen, een OPZV OKAYA 24 x 2V/300 Ah accupakket en Victron inverters.

Aangezien de covid-19 pandemie een aanzienlijke vertraging veroorzaakte bij deze 4 projecten en het reizen niet vergemakkelijkte, werd de uitvoering van deze installaties toevertrouwd aan de plaatselijke elektriciens van het bedrijf ARESS voor het elektrische en zonne-energie gedeelte.
De voortgang van de werkzaamheden werd dagelijks gevolgd door onze projectleider, Freddy A., door middel van de uitwisseling van foto’s en video’s die de verschillende fasen van de werkzaamheden lieten zien, het plaatsen van de ommanteling, het leggen van de kabels, het aansluiten van de apparaten en de elektrische dozen.
Deze manier van werken op afstand van dag tot dag (soms zelfs van uur tot uur) is niet altijd gemakkelijk, noch voor de projectleider, noch voor de plaatselijke arbeidskrachten, en vergt veel uitwisseling en aanpassing, maar het stelt onze vrijwilligers in staat hun deskundigheid en know-how te delen.

Een korte missie in februari 2022 stelde ons in staat de installaties ter plaatse te controleren en te ontvangen.

   

Read More

Het medisch centrum “La Source” in Sokodé, gelegen in het centrum van Togo, op bijna 350 km van Lomé, heeft beroep gedaan op Energy Assistance om zijn elektrische installatie te beveiligen. Deze regio van Togo wordt bevoorraad vanuit Ghana, maar heeft te kampen met talrijke stroomonderbrekingen.

Dit medisch centrum omvat ook een kraamafdeling, een analyselaboratorium, een radiologiekamer, een operatiekamer, pediatrische en cardiologische consultaties en ontvangt ongeveer 100 patiënten per dag. Het lijdt geen twijfel dat stabiliteit en continuïteit van de energie belangrijk zijn om de verschillende diensten te waarborgen.

Het voorbereidende bezoek in 2018 was essentieel voor de voorbereiding van de missie en maakte het mogelijk de apparatuur op een bijna optimale manier te dimensioneren.

Een cofinanciering van bijna 2/3 van het project door de begunstigden, gesteund door artsen uit de Ardennen die het ziekenhuis regelmatig bezoeken, maakte het project van installatie van zonnepanelen en een no-break oplossing mogelijk.

. .             

Bijna twee jaar uitgesteld door de gezondheidscrisis van covid-19, kon de missie eindelijk plaatsvinden in de eerste helft van november 2021, met onze medevrijwilligers Benoît R., Christoph H. en een nieuwkomer, Fabrice N.

Het ziekenhuis werd uitgerust met 30 panelen die 9 kilowattpiek leveren, 24 batterijen met hoge capaciteit en 2 omvormers van elk 5 kW, die de verschillende energiebronnen beheren: zonne-energie, batterijen en Compagnie Energie Electrique du Togo.

     

Afgezien van de talrijke PCR-tests die moesten ondergaan worden en enkele ontbrekende bliksemafleiders, is de missie zeer goed verlopen, dankzij de kostbare hulp, zowel van het kaderpersoneel van het centrum als van de plaatselijke arbeiders die aan de verschillende werkzaamheden hebben deelgenomen !

      

De werkzaamheden waren vaak een gelegenheid om de plaatselijke personneel op te leiden in nieuwe technieken voor het toekomstige onderhoud van de installaties, die zij ook voor hun eigen toekomst zullen kunnen gebruiken

Dank aan onze vrijwilligers voor deze geweldige missie, gerealiseerd begin november 2021 !

   

Read More

De missie ondernomen door de vrijwilligers van Energy Assistance had voor doel om de dagkliniek Mivakpo, ongeveer een 100 km van de hoofdstad Lomé in Togo, van elektriciteit te voorzien.

De interventie van Energy Assistance was gericht op de beveiliging en verbetering van de tussenkomsten van de dokter en verplegers/verpleegsters ter plekke.

Een volledige installatie, bestaande uit 4 zonnepanelen, voorziet elektriciteit voor de verlichting van de bevallingskamer, de wachtzaal en tevens voor de stopcontacten in het bureau van de geneeskundigen. Twee andere panelen voorzien de koelkast, waar de vaccins en medicijnen bewaard worden, van elektriciteit.

Tezelfdertijd hebben vrijwilligers van Energy Assistance de defecte installaties van het weeshuis, de dagkliniek en college in Wli en de dagkliniek in Meduime onderzocht en de defecte regulatoren en batterijen vervangen.

Tijdens dit verblijf was de efficiënte hulp, en het verlenen van onderdak aan onze hulpverleners, door Sylvia Roovers van de “Joko Togo” Vereniging uitermate belangrijk in het slagen van deze meervoudige missie.

Vrijwilligers : Jean Noel Marchand (Electrabel) en Roland Ronchain (Electrabel)

Projectleiders : Willy Vanderelst (gepensioneerde Laborelec)

 

 

Read More