New Era Schools in Malawi heeft samengewerkt met Energy Assistance, gesponsord door Fondation ENGIE, om haar middelbare en lagere meisjesscholen te voorzien van zonnepanelen en batterijen.

   

New Era School was in 1993 de eerste school in het district Ntcheu – en in het hele land – die privéonderwijs voor meisjes aanbood. Eenendertig jaar later is de school een gekoesterde lokale en nationale schat geworden. Duizenden van haar alumni zijn naar de beste universiteiten gestuurd en velen werken in de private en publieke sector. En nog steeds biedt de school modern onderwijs van hoge kwaliteit voor gezinnen met een laag tot modaal inkomen. Haar belangrijkste missie is om holistisch onderwijs te bieden. Dat betekent IT-geletterdheid voor iedereen.

Maar in een land met frequente stroomonderbrekingen en een zeer onstabiele economie vroegen de directeuren Energy Assistance om hulp om het probleem aan te pakken. Generatoren op benzine, die gebruikt werden tijdens stroomonderbrekingen, waren niet milieuvriendelijk of duurzaam en bovendien erg duur.

Energy Assist installeerde 11 fotovoltaïsche panelen en 2 lithium batterijen als back-up voor “New Era School’s aansluiting op ESCOM (lokale provider).
Het zonnesysteem (bijna 5 kWp met een opslagcapaciteit van 8,9 kWh) zorgt voor constante elektriciteit in kritieke ruimtes zoals foyers, klaslokalen, het computerlokaal, langs het hek van de school en in het hoofdkantoor van de administratie.

Het maakt het ook mogelijk om:

 • Constante elektriciteit te leveren, wat cruciaal is voor ononderbroken leren.
 • Toegang tot ICT-apparatuur voor leerlingen te garanderen.
 • De werking van basisvoorzieningen zoals toiletten en de keuken te ondersteunen.
 • Langere studieperiodes mogelijk te maken door licht na zonsondergang.
 • De veiligheid verbeteren
 • De elektriciteitskosten verlagen, waardoor er geld beschikbaar komt voor andere onderwijsbehoeften.
 • Het gebruik van hernieuwbare energie bevorderen en de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen verminderen en de studenten aanmoedigen om dit ook te doen.

 

Toekomstige projecten en verdere ontwikkeling

Voortbouwend op deze ervaring met partnerschappen, staat de schoolleiding zichzelf toe om groter te dromen en verder te gaan in haar betrokkenheid bij onderwijs en het milieu:

 • Ze wil tijdens het volgende schooljaar biogas introduceren om het gebruik van brandhout te beperken, ontbossing tegen te gaan en haar ecologische voetafdruk te verkleinen en is momenteel op zoek naar partners om dit grote probleem in scholen in Malawi aan te pakken.
 • Om het leren van informatietechnologieën te verbeteren, introduceerde het 50 educatieve tablets waarmee leerlingen “zelf kunnen leren”.

Voor de gemeenschap als geheel heeft New Era Schools plannen:

 • Het lanceren van een laboratorium waar alleen vrouwen toegang hebben tot ICT-faciliteiten en dat ook zal fungeren als een veilige ruimte voor vrouwen en kinderen.
 • De bouw afronden van het Community Business Centre / ICT-centrum voor de groei van bedrijven dat beschikbaar zal zijn voor de gemeenschap van Ntcheu.
 • Een oplaadpunt voor noodtelefoons openen voor de gemeenschap.
 • De leerkrachten helpen bij de aanschaf van zonnelampen in hun eigen huis, zodat ze ook in het donker of bij stroomuitval huiswerk kunnen maken en nakijken.

Meer informatie 👉 (vidéo)

Dankwoord.

Dit prachtige project werd opgezet door Eva G., een milieudeskundige, die namens de New Era School de hulp van Energy Assistance inriep. De familie Jesman, de oprichters en eigenaars van de school. De succesvolle installatie van het materiaal werd uitgevoerd door een toegewijde lokale leverancier, Go Solar, die zorgde voor een goede dienst na verkoop. Hartelijk dank aan het uitzonderlijke team van vrijwilligers: Genevieve R., Michael d M., Sarah O. en aan alle supporters die hoop hebben gebracht aan het district en de mensen van Ntcheu. Hartelijk dank!

Read More

Afgelopen maart heeft Energy Assistance deelgenomen aan een evaluatiemissie in Bangladesh, in samenwerking met Energy Assistance France en Aquassistance, waardoor de 3 verenigingen konden genieten van zeer vruchtbare uitwisselingen en ontmoetingen.

Het hoofddoel was de evaluatie van het werk van Friendship, een lokale NGO die onder andere gefinancierd wordt door de ENGIE Foundation, rond verschillende thema’s: kleine zonne-energiecentrales, biogas, het potentieel van medicinale planten en spirulina, water- en mangroveherstel. Er werd ook bijzondere aandacht besteed aan vrouwen en hun vaak cruciale rol in de huishoudelijke economie.

Naast deze technische verwezenlijkingen, apprecieerden we ook de bewustmakingsactiviteiten die de NGO organiseerde in afgelegen dorpen, door kleine theatergroepen te financieren die gevoelige thema’s als kinderhuwelijken, enz. behandelden, en waarom geen kleine voorstellingen over het juiste gebruik van zonnestroom?

Deze missie stelde ons in staat om het werk van Friendship, een prachtige en inspirerende organisatie, te ontdekken en te waarderen. Het versterkte ook onze visie op biogas als een energieoplossing die moet worden ontwikkeld, zoals we al doen in Malawi.

Tot slot blijven we ervan overtuigd dat onze vrijwilligers nog steeds een duidelijke toegevoegde waarde hebben op gebieden als zonne-energie en veiligheid.

Voor meer informatie of om deel te nemen aan onze toekomstige missies, neem contact met ons op!

Read More

.  .   

We zijn blij met dit bericht van de gemeenteraad van Sô-Ava, in de Ouémé-delta in Benin:

« “ De begunstigden van de projecten die u hebt uitgevoerd in de gezondheidscentra van Lokpodji, Houédo-Aguékon en Vêkky, in het merengebied van Sô-Ava, danken u met veel plezier voor de vreugde die u hen hebt geschonken door de totale duisternis achter zich te laten.
Het personeel van de gezondheidscentra en de burgemeester van de gemeente Sô-Ava, Jean Mejor ZANNOU, sluiten zich bij ons aan om u te feliciteren met de kwaliteit van de uitrusting en om u onze oprechte dank te betuigen voor dit waardevolle werk. Tot slot beloven we er goed gebruik van te maken en het voortdurend te onderhouden.
Moge de Almachtige Vader jullie nog meer vervullen. We hebben geen twee woorden om onze dankbaarheid uit te drukken: Dank u. Heel hartelijk bedankt.
 »

.  

Tijdens hun missie in januari 2023 in Benin (Lokpo en Gbessou) hebben onze vrijwilligers potentiële projecten in de gemeente So-Ava bezocht om zich te vergewissen van hun haalbaarheid.
Begin maart hebben Freddy A. en Patrick D. het werk in ontvangst genomen en geïnspecteerd dat werd uitgevoerd door het lokale bedrijf ARESS, onder toezicht van Freddy op afstand: 3 gezondheidscentra werden uitgerust met verlichting en zonne-installaties.
Nogmaals hartelijk dank aan Freddy en Patrick voor hun uitstekende begeleiding en deze mooie realisaties.

(Projecten 650 LOKPODJI – 651 VEKKY – 652 HOUEDO AGUEKOM, Benin, maart 2024)

 .

 

 

 

 

Read More

Afgelopen december gingen onze collega’s Patrick D. (EA) en Gaëlle A. (EAF) naar Senegal voor een missie in verschillende fasen, met een temperatuurverschil van bijna 40°C ten opzichte van de Europese wintertemperaturen.

De eerste fase vond plaats in de streek van Kaolak, waar onze twee vrijwilligers hartelijk verwelkomd werden door de verantwoordelijken van de vzw Malem-Auder, die zeer actief is in het verbeteren van de levensomstandigheden en de agro-ecologie op het Senegalese platteland.

De vereniging vroeg Energy Assistance om te helpen bij het herstel van een waterput door een zonnepomp te installeren in Medina Safa, een dorp met 650 inwoners. Het geplande debiet (2,5 m3/u in de loop van de zon) maximaliseert de bewatering, wat de beste kans geeft op een goede oogst.

Na controle en advies over de aarding van de panelen werd de installatie, uitgevoerd door lokale partner Bonergie, overgedragen en gevierd met de dorpsoudsten en de vrouwen die het perceel zullen beheren.

.

 

In Hodar onderzochten onze vrijwilligers de zonne-installatie op het gezondheidscentrum, die in 2020 werd gebouwd en last had van storingen. Momenteel wordt een aanpassing van deze installatie bestudeerd.

Hun verblijf in de regio stelde hen ook in staat om andere landbouwprestaties te bezoeken in de dorpen Navarenne en Banghadi, of toekomstige projecten, zoals in Tobene.

De tweede fase bracht onze vrijwilligers naar Yayem, waar ze de nodige informatie verzamelden voor een toekomstig elektrificatieproject voor de school, die wordt bezocht door 315 leerlingen, en het gasthuis.

 

Tot slot gingen onze vrijwilligers naar Mbour om de faciliteiten te bekijken van de school voor doven en slechthorenden Cajoutiers, die in maart 2022 werd gebouwd en beter moet worden onderhouden.

Hartelijk dank aan onze twee vrijwilligers voor deze uitstekende Frans-Belgische samenwerking en missie.

Read More

Onze missie was om het onderwijslandschap voor 600 jonge meisjes op de Likuni Girls Secondary School in Malawi te verbeteren door zonnepanelen en batterijen te installeren. Malawi kampt met frequente stroomuitval, waardoor het leerproces wordt verstoord. Maak kennis met zonne-energie – een betrouwbare energiebron die niet alleen de klaslokalen verlicht, maar ook bijdraagt aan het welzijn van onze planeet.

De weg naar onderwijs verlichten:

Likuni Girls Secondary School, een internaat in de buurt van Lilongwe, is de thuisbasis van 600 meisjes. Ons zonnesysteem verlicht niet alleen de klaslokalen als het donker is (rond 17.00 uur vanwege de breedtegraad), maar voorziet ook 30 computers van stroom, waardoor ze toegang hebben tot moderne leermiddelen. We zijn ervan overtuigd dat elk meisje een kans op een mooie toekomst verdient en dat toegang tot onderwijs de sleutel is.

Omvang van het zonneproject:

Hoewel de school is aangesloten op het lokale netwerk (ESCOM), hebben aanhoudende stroomonderbrekingen geleid tot de installatie van 22 fotovoltaïsche panelen en 4 lithiumbatterijen als back-up. De panelen zijn op het dak van het schoolgebouw geplaatst, een gerestaureerde technische ruimte huisvest nu de apparatuur voor het regelen van de zonne-energie, de elektriciteitskasten en de batterijen. Het zonnesysteem (bijna 10kWp met een opslagcapaciteit van 19,2kWh) zorgt voor een continue stroomvoorziening naar de klaslokalen, het computerlokaal en het administratieblok tijdens stroomonderbrekingen.

Naar duurzaamheid en milieuvriendelijkheid:

Naast de klaslokalen en het administratieblok zijn er nog slaapzalen, keukens en meer die niet aangesloten zijn. Er is een haalbaarheidsstudie aan de gang om de keuken van biogas te voorzien. Dit zou het mogelijk maken om dagelijkse maaltijden te bereiden zonder elektriciteit of brandhout nodig te hebben, en het zou bio-meststof leveren voor de groentetuin, wat een milieuvriendelijke oplossing biedt. Deze stap is bedoeld om ontbossing tegen te gaan en de zelfvoorzienendheid van de school te vergroten.

 

 

Biodiversiteit bevorderen voor een duurzame toekomst:

In haar streven naar duurzaamheid belooft de Likuni Girls’ Secondary School 800 inheemse bomen te planten. Deze boomplantage is bedoeld om gebieden in Lilongwe te herbebossen die het zwaarst getroffen zijn door ontbossing (voornamelijk voor brandhout en houtskool) en om meisjes te leren wat de voordelen zijn van bomen in de buurt. Bomen langs rivierbeddingen zijn bedoeld om overstromingen tijdens het regenseizoen te verminderen, wat bijzonder dramatisch is gezien de overstromingen in Malawi in de afgelopen jaren.

 

Een reis van impact en groei:

Onze missie is een diepgaande reis geweest van leren, groeien en teruggeven aan een gemeenschap die ons na aan het hart ligt.
Hoor van de begunstigden:

Dankbetuigingen:

Dit impactvolle project werd opgestart door Worldwide Solidarity for Education (WSE) en uitgevoerd door Energy Assistance vzw. De succesvolle installatie van het materiaal werd uitgevoerd door een toegewijde lokale leverancier, die een goede dienst na verkoop garandeert.
Hartelijk dank aan ons uitzonderlijke team van vrijwilligers: Genevieve R., Michael dM., Johan B., Tony MdH, Sabine B., Jean B., en aan alle supporters die deze missie mogelijk hebben gemaakt, in het bijzonder Pedro M., Mark D., en Zuster Amelia N. Samen maken we een verschil!

 

Read More

Deze eerste grote actie in België was zeker een succes I
Dit elektrificatieproject in het AMAH-centrum in Mesnil-St-Blaise werd uitgevoerd door meer dan 20 vrijwilligers op het terrein, waaronder 7 nieuwe!
Een grote verscheidenheid aan entiteiten (ENGIE, ELECTRABEL, ORES, EQUANS, LABORELEC), met een sterke vertegenwoordiging van hun gepensioneerde werknemers.

De 144 panelen van 410 Wp en 3 x 10kVA SMA driepolige omvormers werden geïnstalleerd tijdens twee lange weekenddagen, wat meer dan 220 uur werk op locatie betekende. De installatie van de structuren voor de panelen en de bekabeling was al op voorhand uitgevoerd. In totaal werd er 300 uur aan de installatie gewerkt.

 .    .

Bij dit project werden alle EA-structuren in werking gesteld, inclusief het rekruteren van vrijwilligers met de hulp van Gilles, de administratieve opvolging door Tony en Sabine en de communicatie met Sylvia.

We hebben ook van de gelegenheid gebruik gemaakt om onze veiligheidsprocedures voor werken op hoogte en het dragen van persoonlijke veiligheidsuitrusting te verbeteren.

Na twee weken werking heeft de installatie al bijna 3.000 kW/u geproduceerd. Met de gerealiseerde besparingen kunnen de ondersteunende maatregelen voor de bewoners van het tehuis worden gehandhaafd, evenals investeringen om de gebouwen te verbeteren met het oog op verdere energiebesparingen.

   

Merci à l’Avenir pour le bel article : https://www.lavenir.net/regions/namur/houyet/2023/08/20/mesnil-saint-blaise-144-panneaux-photovoltaiques-un-cadeau-venu-du-ciel-pour-laide-mesniloise-aux-handicapes-42633OC3EBGJFA42LHR3JBN2Y4/

Read More

Op 23 januari gingen onze collega’s Patrick D en Juanito R F naar Lokpo en Gbessou in Benin om de door ARESS gerealiseerde installaties in ontvangst te nemen en te controleren, in opdracht van de realisatie en op afstand gevolgd door de projectleider Freddy A.

De missie werd aangevuld met bezoeken aan 9 bijkomende sites, 5 sites gebouwd door EA België en 4 door EA France, en bezoeken aan potentiële projecten (6 scholen en 3 gezondheidscentra) in de regio So-Ava.

Patrick vertelt:
“Tijdens deze missie hebben we meer dan 1200 km afgelegd per auto en meer dan 20 uur per kano (een beetje is leuk, maar zoveel … ).

Tijdens onze reis werden we begeleid door Joël Kiki, medewerker van ENGIE Benin, die belast is met het aanbieden van zonnekits in de meest afgelegen Beninese dorpen, en afhankelijk van de plaats voegden enkele andere leden van ENGIE Benin zich bij ons.

We begonnen met de lagere school van Gbessou, maar we merkten verschillende tekortkomingen op, zowel elektrisch als esthetisch, ondanks de follow-up via Whatsapp van de projectleider Freddy A. Het blijkt dat het team voornamelijk bestond uit nieuwelingen met weinig ervaring in elektrische installatie en we zijn dus erg ver verwijderd van de kwaliteit die we aantreffen bij andere projecten van ARESS.

 

In Lokpo was er nog een verrassing: terwijl we dachten dat we een afgewerkte werf hadden gevonden, was alles in uitvoering.

Daarom hebben we de teams ter plaatse gevraagd en laten zien wat we van hen verwachtten, zodat de installatie kon worden uitgevoerd volgens onze criteria van veiligheid en esthetiek, en ook hoe bepaalde elektrische apparaten moesten worden aangesloten.
En we besloten onze reis voort te zetten naar de andere te controleren projecten.

In Cocotomey hebben wij de bij ARESS aangevraagde werkzaamheden gecontroleerd naar aanleiding van meldingen van steeds terugkerende storingen. Het probleem was tot grote tevredenheid van de begunstigden opgelost.

   

We vervolgden onze reis richting de regio Bohicon, waar we 3 installaties bezochten die in november 2018 door onze collega’s van EA België zijn gebouwd.

 • In Lokosoum was alles perfect in orde en onderhouden tot groot genoegen van de begunstigden, die ons vragen om twee gebouwen uit te breiden die in 2018 werden verlaten en onlangs werden heropend na de toename van het aantal leerlingen dat de school bezoekt

 

 • In Todo was de zonne-energievoorziening voor de grote polyvalente zaal helaas volledig weggevallen na het overlijden van de contactpersoon die we ter plaatse hadden.
 • In Saclo was de installatie nog functioneel, maar het basisproject van een school-boerderij was opgegeven wegens gebrek aan water (er was een piratenaansluiting gemaakt op de omvormer om een pomp aan te sluiten die te klein was en niet werkte). De zonnestroom wordt alleen gebruikt voor de huisvesting van een gezin en we zagen een flagrant gebrek aan onderhoud van de panelen, bedekt met een mooie laag zand, het gebrek aan water verklaart dat waarschijnlijk.

De volgende stap brengt ons ten noorden van Parakou, 420 km van Cotonou.
In Boko bevindt zich een groot ziekenhuiscomplex, gedeeltelijk uitgerust met zonne-installaties die de tekortkomingen van het Beninese netwerk zouden kunnen verhelpen. De begunstigde nam contact met ons op omdat, na de installatie van het systeem, op twee van de drie omvormers regelmatig een foutcode verscheen die wees op een te hoge belasting. Op ons advies zal de elektricien van het ziekenhuis de installatie splitsen om alleen verbruikers tot 4,5 kW aan te sluiten en zo de belasting van elke omvormer te verminderen.

Vervolgens zijn we naar de hoofdstad gegaan om 4 installaties te bezoeken die door onze collega’s van EA France zijn gerealiseerd.

 • In Djomon werd een zeer grote school met meer dan 1000 leerlingen gedeeltelijk uitgerust met een fotovoltaïsche installatie om avondlessen te organiseren. Behalve de bevestiging en het frame van de zonnepanelen, die door roest zijn aangetast, is alles in perfecte staat en functioneert het.
 • Voor de drie andere installaties zijn de resultaten zeer teleurstellend: de zonne-installatie in Allankpon werkte niet meer, de batterijen zijn opgezwollen en de omvormer is gebruikt als nest voor ?
  – De kwekerij van Avrakou, die de werking van Ste Bibiane moest financieren, werkte niet meer en is omgevormd tot een kantoor.
  – In Ste Bibiane werkte de installatie ook niet meer, zowel de omvormer als de batterijen, die al een keer vervangen was, waren buiten werking.

  

Terug bij de twee oorspronkelijke projecten hebben wij met veel genoegen kunnen vaststellen dat de gevraagde werkzaamheden snel werden uitgevoerd door het personeel van “ARESS”, dat zeer attent en leergierig was!

Tijdens ons bezoek constateerden we dat het dak niet 100% waterdicht was en dat de zonne-onderdelen onder water dreigden te lopen! Dit werd snel aangepakt met de installatie van een nieuw dak.

En tot slot hebben we de resterende tijd besteed aan de “dimensionering” van verschillende projecten aan de lagune in de gemeente Sô-Ava: 6 scholen met 200 tot 850 leerlingen en 3 gezondheidsposten.

Dank u allen, en dank aan EA dat u ons opnieuw een zeer verrijkende menselijke ervaring hebt laten beleven.”

En nog een grote dank aan Patrick, Juanito en Freddy voor deze rijke en lange missie en voor de tijd die ze hebben gegeven voor al deze projecten.

 

 

Read More

 

De Groupe Scolaire ‘Les Cajoutiers’ in Warang, Senegal, richt ongeveer 700 kansarme kinderen uit de regio op, en organiseert ook inclusieve klassen voor dove en slechthorende kinderen.

Na de uitbreiding van de schoolgebouwen om ook kinderen met het syndroom van Down op te vangen, werd Energy Assistance gevraagd om de installatie die in september 2016 werd voltooid, te herzien en aan te passen, dankzij de steun van de Stichting ENGIE.

Daartoe werd de bestaande installatie in tweeën gedeeld en van stroom voorzien door twee nieuwe omvormers, twee lithiumbatterijen, extra zonnepanelen op het bestaande gedeelte en een nieuw zonnepaneel om het nieuwe gedeelte van de toegevoegde gebouwen van stroom te voorzien.

Het werk werd uitgevoerd door een plaatselijke elektricien, Djibril Traore, die de lokaal bestelde apparatuur leverde en installeerde. Regelmatig toezicht door projectmanager Freddy A. zorgde ervoor dat de aanpassing en installatie van de apparatuur met succes werd afgerond.

Bovenop het technisch advies tijdens de uitvoering heeft Freddy ook veel administratief advies gegeven aan deze lokale aannemer. De overdracht van vaardigheden is ook een van de missies van onze vereniging. Terwijl hij geen officiële documenten had om zijn professionele bestaan te bewijzen, heeft hij nu een handelsregister en alle documenten om contracten met de overheid te hebben, en hij is een van de weinigen in de regio! En hij heeft niet nagelaten Freddy te bedanken voor zijn aandringen hierop.

Begin maart 2023 gingen Freddy A. en Patrick D. naar Senegal om de nieuwe zonne- en elektrische installatie te controleren en te aanvaarden en om Djibril een bekwaamheidscertificaat te overhandigen.

De stroomvoorziening van de gebouwen maakt niet alleen de verlichting van de klaslokalen ’s avonds mogelijk, maar ook het gebruik van projectieapparatuur en de koelkast, die onmisbaar is voor het bewaren van voedsel voor de bereiding van de middagmaaltijden die aan de kinderen worden aangeboden.

Wij zijn ervan overtuigd dat de opwaardering van deze installaties zal bijdragen tot het succes van het door Sophie Corynen-Camara en haar team opgezette project.

Dank aan onze vrijwilligers voor hun investering in dit mooie project!

   

Read More

Onze vrijwilligers zijn aangekomen in Laos voor de eerste EAF-missie van het jaar 2023.

Een schoolelektrificatieproject met studenten van het Lycée des Métiers van Obernai en onze partner ADV Laos.

We integreren nu een biodiversiteitscomponent in onze projecten: deze keer het planten van fruitbomen met de dorpsbewoners en het opzetten van een kwekerij.

 

Tot binnenkort voor nieuws over de missie.

Dank aan de entiteiten van Engie Solutions die EAF steunen via het Mécénat de Compétence.

Read More

Op 10 november 2022 zijn onze drie vrijwilligers Jacques T., Georges D.M. en Julie T. in Umphang aangekomen om fotovoltaïsche installaties uit te voeren in het jongensweeshuis en in het centrale gebouw, alsook in de schoolboerderij enkele kilometers verderop.

De eerste stap was het controleren van de fotovoltaïsche installatie in het meisjesweeshuis, gebouwd in 2020 door Jacques T. en Georges D.M. Het werkt perfect!

 

Na ontvangst en keuring van de zonneapparatuur en toebehoren, geleverd door een plaatselijk bedrijf, en na afstemming van de werkzaamheden met de begunstigde, gingen onze vrijwilligers vrolijk aan het werk met vele plaatselijke helpers, waaronder een schilder die de muur van het weeshuis versierde met ons logo!

De installatie levert een vermogen van 5kVA en maakt de verlichting en de elektriciteitsvoorziening mogelijk van het weeshuis, dat een dertigtal jongens opvangt. Het weeshuis ligt op enkele kilometers van Birma. De meeste kinderen zijn Birmese vluchtelingen die hun ouders hebben verloren als gevolg van de onderdrukking door de Birmese militaire junta.

De boerderij, die voornamelijk wordt gebruikt om het weeshuis van groenten en fruit te voorzien en om de boer en zijn gezin te huisvesten, heeft een fotovoltaïsche installatie van 3 kVA. Deze voorziet hen van elektriciteit en zal binnenkort worden gebruikt om de activiteiten van de boerderij uit te breiden met vee.

.     

Onze vrijwilligers hebben uiteraard de tijd genomen om de begunstigden te informeren over goede praktijken om de duurzaamheid van de installatie te waarborgen.

Dank aan Jacques, Georges en Julie voor hun inzet tijdens deze prachtige missie, alsook aan projectleider Jacques H.

Read More