De Douhar van Ifesfas ligt op een hoogte van 1800 m in de uitlopers van het Atlasgebergte. Halverwege Marrakech en Agadir, is het een voornamelijk agrarische en olijventeelt regio.

In deze context heeft Darna vzw, Brussel, een beroep gedaan op E.A. om de zonnepanelen te leveren en de zonne-installatie in gebruik te nemen. Deze zonnepomp en zijn reservoir zullen de irrigatie mogelijk maken van tuinbouwpercelen en boomgaarden, die onder de verantwoordelijkheid zullen vallen van werkloze jongeren in het dorp.
De dorpsbewoners van de plaatselijke coöperatie “Louda Agadir” zorgden voor de bouw van de technische ruimte, de sleuven voor de kabels en leidingen en de tank van ongeveer 20m³.
Om de pomp van 5,5 Kw (of 7,5 PK) van stroom te voorzien, werden 32 zonnepanelen van 345 Wp en de omvormer/frequentieomvormer geïnstalleerd door het plaatselijke bedrijf DIMADIS uit Agadir, dit alles onder toezicht van onze vrijwilliger Freddy A. die eind maart naar de site ging voor de technische ontvangst en natuurlijk om zijn expertise weer eens te delen.
Dank u allen voor deze geweldige samenwerking en dank aan Louacine voor haar gulle ontvangst!

Read More

Zoals vermeld in het vorige nieuws (meeting with Dr Mukwege), is EA verantwoordelijk voor de energie-uitrusting van de nieuwe operatiezaal van het Panzi-ziekenhuis. Voor de realisatie en de installatie ter plaatse werkt EA samen met de Congolese onderneming GoShop, die vervolgens een dienst na verkoop zal verlenen. Het werk wordt op afstand begeleid door Luc H.

          .   
Bloc opératoire de l’hôpital de Panzi

Aangezien de zonne-installatie reeds goed op weg was, werd besloten een verificatiemissie uit te voeren van de reeds in het gebouw uitgevoerde installaties om na te gaan of de ontwerpplannen waren gevolgd en om eventuele wijzigingen vast te stellen die nodig zouden zijn om het welslagen van de installatie te garanderen.

Na een reis van een dag en een nacht naar Kamembe, via Kigali, en vervolgens ongeveer een uur rijden naar Bukavu, aan de andere kant van de grens, werden onze twee vrijwilligers, Dominique T. en José J., hartelijk verwelkomd in Panzi door Ghislain Baholere (de plaatsvervanger van Dr. Mukwege – coördinator van de internationale betrekkingen). Zij hadden de gelegenheid te spreken met Dr. Mukwege zelf en vervolgens met professor Guy-Bernard Cadière.

      

Vóór het begin van de missie waren reeds verscheidene problemen aan het licht gekomen, waaronder een slechte keuze van de elektriciteitskabels voor de kabels die in de muren moesten worden ingebouwd, alsook de slechte plaatsing van de zonnepanelen op het dak, waardoor het regenwater niet via de goten kon wegvloeien.

Door de verschillende bezoeken ter plaatse, konden onze vrijwilligers een inventaris maken van de reeds uitgeruste lokalen en degene van die nog moesten worden uitgerust. Deze bezoeken brachten ook enkele andere problemen aan het licht, zoals het gebrek aan ventilatie in de batterijen en enkele ontbrekende of slecht geplaatste stopcontacten.

Een hevige storm stelde ons in staat de waterstroom op de panelen in het echt te onderzoeken, maar bracht helaas ook een waterlek aan het licht in een toekomstige operatiekamer, alsook in een gang onder de nok van het dak.

Diverse metingen op verschillende tijdstippen van de dag en in verschillende zonlichtomstandigheden bevestigden onder meer dat de autoclaven mogelijk niet door de zonne-installatie kunnen worden ondersteund en dat de aarding van de operatieblock moet worden verbeterd.

De verschillende oplossingen en besluiten met betrekking tot de verschillende aandachtspunten werden uiteraard genomen tijdens de vergadering ter afsluiting van de missie.

     

     

     *   *   *

Tijdens deze missie hebben onze vrijwilligers ook de gelegenheid gehad het Dorcas Huis te bezoeken, een doorgangscentrum dat de in Panzi geopereerde vrouwen opvangt, verzorgt, begeleidt en traint, en waarvoor EA ook de haalbaarheid van een fotovoltaïsche installatie heeft bestudeerd. Dit bezoek ter plaatse stelde ons in staat de verschillende dakhellingen beter te begrijpen en een betere positionering van de panelen voor te stellen, een locatie voor de technische ruimte te vinden, de nodige kabellengtes te bepalen en enkele andere kleine problemen op te lossen.

Maison Dorcas

Een week vol vergaderingen en oplossingen voor dit project!

Nogmaals dank aan alle bij dit ambitieuze project betrokken vrijwilligers voor hun niet aflatende inzet!

Read More

Op 10 maart hebben Tony Moens de Hase en Jean-Pierre Clamadieu Dr. Denis Mukwege ontmoet op het Global Positive Forum.
Deze laatste feliciteerde en bedankte de voorzitter van de Foundation ENGIE en de algemeen directeur van Energy Assistance voor het opmerkelijke werk dat werd verricht door de vrijwilligers van Energy Assistance en de teams ter plaatse, die op afstand werden begeleid door de projectleider Luc Hermant.

  .

Een snelle blik op het Panzi project:

Dankzij het werk van Dr. Denis Mukwege, is het Panzi-ziekenhuis, in de DR Congo, een referentieziekenhuis dat, onder meer, gespecialiseerd is in de gynaecologische reconstructie van vrouwen die seksueel geweld hebben overleefd dat als oorlogswapen is gebruikt.

Energy Assistance werd door de Foundation ENGIE gevraagd een oplossing te bieden voor het tekort aan energie dat nodig was voor de werking van het ziekenhuis.

Dit project is zeker een van de grootste en meest complexe, zowel wat betreft de omvang van de installatie als het aantal betrokken partijen en kosten, in de vorm van een samenwerking tussen de Foundation ENGIE – Energy Assistance Belgium, het Luxemburgse Rode Kruis, het UMC Sint-Pieter van Brussel en de Stad Brussel.

.

Een eerste evaluatiemissie, uitgevoerd in 2019 door onze vrijwilliger Jean-Paul Van Herck, heeft geholpen om de behoeften en de verschillende technische mogelijkheden te bepalen. Daarop volgden talrijke vergaderingen op initiatief van de projectleider, Luc Hermant, en de algemeen directeur, Tony Moens de Hase, met de verschillende verenigingen die aan het project deelnemen, alsook met de algemene aannemer en Professor Cadière, die door Dr. Mukwege was aangezocht om deze nieuwe operatiezaal te bouwen, teneinde de rollen te verdelen, de interventiegrenzen van elk van hen vast te stellen en de werkzaamheden te coördineren.

  

De werkzaamheden zullen in 2021 beginnen met de energie-uitrusting van het nieuwe operatiekwartier, dat 6 operatiekamers, verkoeverkamers en kantoren zal omvatten. Energy Assistance treedt op als adviseur van de Engie Foundation in Parijs en bestudeert de dimensionering van de zonne-installaties. Voor de realisatie en installatie ter plaatse werkt EA samen met de Congolese onderneming GoShop, die instaat voor de installatie van het materiaal en vervolgens voor de dienst na verkoop.

Onlangs heeft een werkcontrolebezoek plaatsgevonden en de installatie ter plaatse zal binnenkort plaatsvinden.

Volg ons op FB en LinkedIn voor de rest van dit project.

Read More

Eind december werden 4 nieuwe projecten voltooid in Koutoukpa (Togo), op 180 km van Lomé.

De gezondheidspost werd uitgerust met een installatie op zonne-energie voor de opwekking van elektriciteit voor bepaalde medische apparatuur, de koelkast voor de opslag van geneesmiddelen en inentingen, alsmede de verlichting in de verschillende behandelings-, bevallings- en rustruimten.
Er zijn ook fotovoltaïsche installaties geïnstalleerd in de lagere school, de middelbare school en het bijbehorende administratiegebouw, alsmede in de schoolboerderij. Avondlessen kunnen daar worden gehouden.
Deze vier gebouwen werden uitgerust met 450 WC-zonnepanelen, een OPZV OKAYA 24 x 2V/300 Ah accupakket en Victron inverters.

Aangezien de covid-19 pandemie een aanzienlijke vertraging veroorzaakte bij deze 4 projecten en het reizen niet vergemakkelijkte, werd de uitvoering van deze installaties toevertrouwd aan de plaatselijke elektriciens van het bedrijf ARESS voor het elektrische en zonne-energie gedeelte.
De voortgang van de werkzaamheden werd dagelijks gevolgd door onze projectleider, Freddy A., door middel van de uitwisseling van foto’s en video’s die de verschillende fasen van de werkzaamheden lieten zien, het plaatsen van de ommanteling, het leggen van de kabels, het aansluiten van de apparaten en de elektrische dozen.
Deze manier van werken op afstand van dag tot dag (soms zelfs van uur tot uur) is niet altijd gemakkelijk, noch voor de projectleider, noch voor de plaatselijke arbeidskrachten, en vergt veel uitwisseling en aanpassing, maar het stelt onze vrijwilligers in staat hun deskundigheid en know-how te delen.

Een korte missie in februari 2022 stelde ons in staat de installaties ter plaatse te controleren en te ontvangen.

   

Read More

Deze nieuwe missie, uitgevoerd door onze vrijwillige collega’s Gregory H., Antoine D. en Tony MdH eind januari in Kenia, maakte de elektrische beveiliging mogelijk van een droger en ontvochtiger voor spirulina.

.

Deze apparaten zijn essentieel voor de productie van spirulina door deze Keniaanse kwekerij, die in 2015 door de vereniging “Secteur 10” opgericht was, een vereniging die actief is in de strijd tegen de honger in Afrika. De spirulina wordt vervolgens gratis uitgedeeld aan gebrekkige of ondervoede kinderen in nabijgelegen klinieken en scholen.

Voor deze redenen heeft de vereniging Secteur 10 de hulp van Energy Assistance ingeroepen om de talrijke stroomonderbrekingen van het Keniaanse elektriciteitsnet, die het drogen en de productie van spirulina bemoeilijken, te overwinnen.

.   

Na bijna 3 jaar werk om de haalbaarheidsstudie uit te voeren, de behoeften te bestuderen, het materiaal aan te kopen en naar Kenia te sturen met zijn vele wendingen in verband met inklaringsproblemen en covid-19, kon de missie van onze vrijwilligers eindelijk begin 2022 geprogrammeerd worden.

Onze vrijwilligers werden ter plaatse hartelijk ontvangen door het team van Secteur 10 en hebben met de hulp van hun gastheren 3 WKS-omvormers van elk 5kVA, 10 lithiumbatterijen van 2,4 kWh en 36 panelen van 320 Wp geïnstalleerd, waardoor de spirulina-boerderij energieonafhankelijk kan worden.

En natuurlijk werd deze werkweek afgesloten met de nodige opleiding van de plaatselijke managers in de werking van de installatie.

 

Ontdek de video van de missie door op de afbeelding te klikken :

Dank aan Gregory H., Antoine D. en Tony MdH voor hun inzet en dank aan Secteur 10 voor de ontvangst, voor deze mooie samenwerking en voor het prachtige handgeschilderde Energy Assistance logo.

   


Onze begunstigden zijn ons dankbaar:
“Even een mailtje om jullie te bedanken voor het mogelijk maken van de installatie van de fotovoltaïsche panelen op onze spirulina boerderij in Kenia. De missie on site eindigde half februari voor de Energy Assistance-vrijwilligers. Sindsdien werkt alles, en het verblijf met hen was heel leuk.
We zijn blij dat we nu volledig onafhankelijk zijn op energiegebied, dat we niet langer te lijden hebben onder stroomonderbrekingen van het netwerk en dat we flink kunnen besparen (ongeveer 1500 tot 2000€ / jaar). De middelen zullen worden gebruikt voor de financiering van concrete humanitaire acties en niet voor energie.
Dus, een grote dank je wel! En we kijken er naar uit om weer contact op te nemen.
Catelyne VW voor Secteur 10
En lees ook : https://www.secteur10.fr/bilan-sejour-secteur10-2022-au-kenya/
Read More

Claude G., een van onze oudste vrijwilligers, opent zijn herinneringsdoos voor ons!

Tien jaar geleden heeft E.A., in samenwerking met SNEL Dept ER, een van zijn belangrijkste projecten uitgevoerd, belangrijk qua budget, maar ook tijd : het duurde niet minder dan 7 jaar en 3 missies om het te voltooien.

Dankzij de inspanningen van Claude G. en Raphaël M. en van Dominique K., Marcel B., Maxime P. die hen op hun missie vergezelden, zag het dorp Kapolowe, met zijn referentieziekenhuis, zijn schoolcentrum en internaat voor meisjes, zijn lager en middelbaar onderwijscentrum voor jongens, zijn vissersdorp, zijn bevolking (20.000 inwoners) op 25/11/2011 het “nacht licht”!

   

.   

Read More

Tijdens de lange pandemische periode werd een nieuw project ontwikkeld in Kolwezi, DRC, voor de uitrusting van 3 gemeenschapsgebouwen : een kraamkliniek, een weeshuis en een school.

.  

De kraamkliniek werd uitgerust met panelen van 3,3kWp, een omvormer/lader van 5kVA en een set batterijen van 520A/h, om de verlichting, de echograaf en enkele andere apparaten te beveiligen. Hierdoor kunnen de patiënten dag en nacht betere zorg ontvangen.

Bovendien werden het weeshuis en de school ook uitgerust met panelen van 3,9 kWp, een omvormer van 5kVA en een set batterijen van 1000 A/h, die de verlichting van het weeshuis en de computerklas van de school van stroom zullen voorzien.

Dit project is tot stand gekomen dankzij een grote samenwerking: het vervoer van het materiaal werd verzorgd door de Belgische partner Philantros, die ook de initiatiefnemer was van de aanvraag tot tussenkomst. Het werk werd uitgevoerd door de lokale partner, Jean Ilunga Asomwé, hoofd van de vereniging die het project leidt. Bovendien heeft onze vrijwillige projectleider Jacques H. de werkzaamheden op afstand via WhatsApp begeleid, overeenkomstig de doelstelling van E.A. om de knowhow van haar leden door te geven.

Dankzij de technische vaardigheden van de heer Ilunga kon de inbedrijfstelling met succes worden voltooid. Begin 2022 zal een controlemissie worden georganiseerd.

  .

Read More

Het medisch centrum “La Source” in Sokodé, gelegen in het centrum van Togo, op bijna 350 km van Lomé, heeft beroep gedaan op Energy Assistance om zijn elektrische installatie te beveiligen. Deze regio van Togo wordt bevoorraad vanuit Ghana, maar heeft te kampen met talrijke stroomonderbrekingen.

Dit medisch centrum omvat ook een kraamafdeling, een analyselaboratorium, een radiologiekamer, een operatiekamer, pediatrische en cardiologische consultaties en ontvangt ongeveer 100 patiënten per dag. Het lijdt geen twijfel dat stabiliteit en continuïteit van de energie belangrijk zijn om de verschillende diensten te waarborgen.

Het voorbereidende bezoek in 2018 was essentieel voor de voorbereiding van de missie en maakte het mogelijk de apparatuur op een bijna optimale manier te dimensioneren.

Een cofinanciering van bijna 2/3 van het project door de begunstigden, gesteund door artsen uit de Ardennen die het ziekenhuis regelmatig bezoeken, maakte het project van installatie van zonnepanelen en een no-break oplossing mogelijk.

. .             

Bijna twee jaar uitgesteld door de gezondheidscrisis van covid-19, kon de missie eindelijk plaatsvinden in de eerste helft van november 2021, met onze medevrijwilligers Benoît R., Christoph H. en een nieuwkomer, Fabrice N.

Het ziekenhuis werd uitgerust met 30 panelen die 9 kilowattpiek leveren, 24 batterijen met hoge capaciteit en 2 omvormers van elk 5 kW, die de verschillende energiebronnen beheren: zonne-energie, batterijen en Compagnie Energie Electrique du Togo.

     

Afgezien van de talrijke PCR-tests die moesten ondergaan worden en enkele ontbrekende bliksemafleiders, is de missie zeer goed verlopen, dankzij de kostbare hulp, zowel van het kaderpersoneel van het centrum als van de plaatselijke arbeiders die aan de verschillende werkzaamheden hebben deelgenomen !

      

De werkzaamheden waren vaak een gelegenheid om de plaatselijke personneel op te leiden in nieuwe technieken voor het toekomstige onderhoud van de installaties, die zij ook voor hun eigen toekomst zullen kunnen gebruiken

Dank aan onze vrijwilligers voor deze geweldige missie, gerealiseerd begin november 2021 !

   

Read More

Na vele maanden wachten als gevolg van de Covid-19 pandemie, werd het noodzakelijk deze 6 projecten uit te voeren in Casamance, Senegal, om de lokale bevolking te steunen. Het merendeel van de projecten had namelijk betrekking op de levering van elektriciteit aan gezondheidscentra.

In Adéane, een stad met 9.000 inwoners in de buurt van Ziguinchor, voedt de installatie van 5625 Wh met 15 PV’s van 375 Wp nu de gezondheidspost, maar ook de receptie, de apotheek, het laboratorium en de woning voor het dienstdoende personeel, en levert zij de elektriciteit die nodig is voor de verlichting, alsmede enkele medische apparaten en een koelkast voor de opslag van vaccins en geneesmiddelen.

  

In de buurdorpen Tambacoumba en Banghagha werden de twee dispensaria uitgerust met fotovoltaïsche installaties van respectievelijk 2250 Wh met 6 PV van 375 Wp en 3750 Wh met 10 PV van 375 Wp om de plaatselijke verzorging van patiënten dag en nacht te waarborgen.

Groupe Média Sud en Freddy A. leggen alles in deze report uit :

 

Aan de andere kant van de Casamance-rivier, in Bloc Sefa, op 15 km van Sedhiou, wordt de gezondheidspost ook voorzien van een fotovoltaïsche installatie van 3240 Wh, met 12 PV’s van 270 Wp teruggewonnen. De lagere school en de middelbare school beschikken ook over fotovoltaïsche installaties van respectievelijk 2720 Wh met 8 nieuwe PV’s van 340 Wh en 4080 Wp met 12 PV’s van 340 Wp, waardoor het mogelijk wordt om ’s avonds bijlessen te organiseren.

In deze twee scholen zijn de waterputten ook uitgerust met pompen op zonne-energie, elk aangedreven door 4 PV’s van 260 Wp, waardoor niet alleen de basishygiëne kan worden gewaarborgd maar ook de groentetuinen rond deze gebouwen kunnen worden hersteld.

Al het materiaal voor zonne-energie en elektriciteit is aangekocht bij plaatselijke bedrijven en deze 6 projecten zijn uitgevoerd door plaatselijke bedrijven: ARESS, voor het gedeelte zonne-energie en Mané & Frères voor de elektrische installatie in Adéane en buurdorpen, en in Bloc Sefa: Synergie Plus en de ijzerwarenwinkel NQE in Ziguinchor.

Deze verschillende werkkampen werden op afstand en bijna live, via video en foto’s, begeleid door onze vrijwillige projectleider Freddy A. (Met dank aan Whatsapp en Gmail). Trouw aan zijn doelstellingen blijft Energy Assistance de know-how van zijn leden doorgeven.

Begin oktober zijn onze twee vrijwilligers Freddy A. en Marcel B. voor een korte missie naar Casamance gegaan om de installaties te controleren en in gebruik te nemen, waar ze hartelijk werden ontvangen door de plaatselijke bevolking.

Tot slot kunnen we onszelf alleen maar feliciteren met deze eerste post-pandemie missie! Dank aan ARESS, Mané & Frères, Synergie plus en NQE voor hun ernst en deze mooie samenwerking en dank aan onze vrijwilligers voor hun niet aflatende inzet!

.

.

Read More

“Ik heb de computers namens u aan de twee artsen gegeven en zij waren er erg blij mee en vroegen mij E.A. hartelijk te bedanken. Deze computers zijn vanaf de eerste donderdag van de missie gebruikt”, vertelt Marie-Claire P., een fysiotherapeute die regelmatig op missie is in Kabinda.

Dankzij deze nieuwe PC’s, aangesloten op een videoprojector, kan zij tijdens teamvergaderingen de verschillende door de fysiotherapeut behandelde pathologieën en het beheer ervan voorstellen, waardoor een betere samenwerking tussen de afdelingen mogelijk wordt.

Een mooie voortzetting van de fotovoltaïsche installaties die in 2012 door onze vrijwilligers zijn geïnstalleerd.

Read More